Siden de ble lansert, har Terra Vega og Terra Flores vært de mest brukte næringsstoffene i hele verden for å dyrke planter med kort syklus og hurtig vekst i plantejord. CANNA TERRAs sammensetning har blitt justert for å passe denne typen planters behov. Terra Vega og Terra Flores inneholder alle næringsstoffene som trengs i en form som kan absorberes direkte, og som sikrer at optimalt inntak garanteres fra begynnelsen av dyrkingen. Når TERRA-næringsstoffene ble utviklet, hadde man spesielt fokus på de interaktive prosessene som finnes mellom foringen og vekstmediet, og på grunn av dette trenger du ikke å bekymre deg for kvaliteten på CANNA-næringsstoffer i hele dyrkingsprosessen.

CANNA Terra Vega

Utviklingen av vitale, unge sideskudd og god rotutvikling kjennetegnes ved sunn, rask vekst. Dette er grunnlaget som trengs for å oppnå toppresultater. Terra Vega inneholder alle næringselementene som plantene trenger i denne fasen. Terra Vega fungerer universelt og er egnet til bruk med alle typer plantejord.

CANNA Terra Flores

Det er ønskelig at alle næringselementene som plantene trenger er direkte tilgjengelige i riktige mengder i løpet av blomstringsfasen. Derfor inneholder Terra Flores alle næringselementene som plantene trenger i blomstringsfasen. Plantenes behov for nitrogen reduseres, akkurat som deres behov for kalium og fosfat øker sterkt i vekstfasen. For å tilrettelegge for disse endrende omstendighetene, inneholder Terra Flores riktige mengder av alle sporelementene som trengs for å oppfylle plantenes krav og sikre god blomstring.

Image
CANNA TERRA nutrients and potting mixes

CANNA TERRA-plantejord

Vil du ha det beste av det beste? Da bør du bruke CANNAs plantejord i tillegg til TERRA-næringsstoffer. Tre blandinger er tilgjengelige: CANNA Terra Seedmix or frø og avskjæringer, CANNA Terra Professional for nybegynnere og CANNA Professional Plus or størst mulig avlinger. Disse blandingene er helt ideelle når det gjelder struktur og forhåndsgjødsling. Bruk av dem i kombinasjon med spesielt utviklede næringsstoffer som Terra Vega og Terra Flores vil gi de beste resultatene.

Terra Seedmix

Spirerevolusjon. Kun det beste er godt nok for å få frøene til å spire. Det er derfor CANNA har utviklet en egen frømix. CANNA Terra Seedmix har en homogen struktur som sikrer at den kan holde på store mengder vann. Dette betyr at frøene vil få sjansen til å spire i ideelle omgivelser. Jorden i CANNA Terra Seedmix har blitt blandet med svært ren kokos for å sikre at spirende frø kan utvikle seg raskere enn på andre vekstsubstrater. Det er derfor CANNA Terra Seedmix er glimrende for rotavskjæringer!

Terra Professional

CANNA Terra Professional er et beriket vekstmedium som overholder de strengeste RHP-standardene. Det skiller seg fra andre substrater gjennom sin bruk av førsteklasses råmaterialer, fin struktur og renhet. CANNA Terra Professional er et organisk produkt som har en homogen struktur, er 100 % naturlig og er fri for skadelige virus og sykdommer for plantejord. Det har et komplekst vann- og luftsystem som skaper de ideelle forholdene for nesten enhver dyrkingsmetode, og etter bruk utgjør det en glimrende forbedring for plantejord.

Terra Professional Plus

CANNA Terra Professional Plus er laget av 100 % organiske råmaterialer, hvor alle er av høyeste kvalitet. Hvit torv av topp kvalitet er en av de førsteklasses ingrediensene som er brukt, i tillegg til trebark som brukes som erstatning for perlitt. CANNA Terra Professional Plus inneholder sporelementer og partikler som sikrer at plantene beskyttes mens de vokser. CANNA Terra Professional Plus er beriket med spesielle foringsblandinger som inneholder alle elementene som plantene trenger i sin første uke slik at ingen ekstra foring er nødvendig. I sekken er CANNA Terra Professional Plus forhåndssatt med en EK på +1,3 og en pH på +5,8.) I tillegg til dette akselerer CANNA Terra Professional Plus vekst og rotutvikling, noe som får plantene i toppform og gjør dem i stand til å motstå sykdommer og angrep fra pester.

Unngå stress!

I et rotsystem som fungerer bra vil noen røtter dø og nye vil dannes. De døde røttene danner en ideell matkilde for patogener. Så fort patogene sopp har multiplisert seg i det døde rotmaterialet, danner de en trussel overfor de sunne røttene, som lett kan angripes og forårsake en bratt nedgang i røttenes funksjon. Som et resultat av dette vil hele planten bli satt under stress og veksten vil hemmes. CANNAZYM kan best brukes for å unngå dette. Enzymene i CANNAZYM sikrer at dødt rotmateriale raskt konverteres til mineraler og sukker. Dette er viktig fordi disse elementene danner en viktig næringskilde for plantene og jordmiljøet.

I tillegg produserer forråtnelse giftige materiale som vil bli motkjempet, og sjansen for at infeksjon oppstår på grunn av patogene sopper reduseres betydelig. Videre har flere lett absorberbare vitaminer blitt tilsatt CANNAZYM som vil stimulere plantene til å produsere nye røtter. På grunn av dette bør CANNAZYM kontinuerlig tilsettes i næringsløsningen fra den andre uken av dyrking, uttynnet i forholdet 1:400.

Image
CANNA Additives

100 % grønnsaker

RHIZOTONIC er en sterk, grønnsaksbasert rotstimulator. Det gir ekstra rotvekst og hjelper på denne måten plantene til å etablere seg raskere. Derfor er RHIZOTONIC et ideelt produkt for avskjæringer og planter som må settes i potte eller for planter som har utviklet seg dårlig etter at de har vært i sjokktilstand. I tillegg til dette inneholder RHIZOTONIC et bredt utvalg av sporelementer som er fordelaktige for plantene. De første 2 eller 3 gangene du bruker RHIZOTONIC bør du tilsette det i vanningen i mengden 1:250 eller spraye det på bladene.

Større avlinger

PK 13/14 er en ren blanding av fosfor og kalium av høy verdi som gis ofte under blomstring. Den gis til plantene sammen med foringen 3 til 4 uker før innhøsting. Under blomstring trenger plantene ekstra fosfat (P) og kalium (K), og PK 13/14 vil tilfredsstille dette behovet. PK 13/14 løser seg svært lett opp og er umiddelbart tilgjengelig for plantene. For å få mest mulig ut av dette produktet kan du bruke det sammen med CANNABOOST. Dette vil virkelig optimalisere resultatene dine!

Tagger :