Torv er naturlig ganske surt (pH 3,5-4,5), så lime må tilsettes for å øke pH-nivået. Fra hyllen inneholder plantejord alltid lime. Mengden lime som tilsettes avhenger av torvens sammensetning. For eksempel trenger hagetorv alltid mer lime enn torvavfall for å øke pH-nivået.

Forhindre skade!

Image
Using potting mixes

Gjennomsnittlig trenger plantejord 5 - 6 kg lime per m3 (1000 liter) for å øke pH-nivået. Etter tilsetning av lime vil det ta noen uker før pH-nivået stabiliseres. Hvis ingen lime tilsettes, eller ikke nok, vil høye konsentrasjoner av elementer som mangan, jern og fosfat bli absorbert, og dette kan føre til tegn på overforing.

Konsentrasjonen av aluminium kan øke til giftige nivåer for planten og forårsake rotfortykkelse som vil begrense foringsinntaket. Hvis plantejordens pH er for lav, vil tilsetningen på 20 gram lime (Dolocal) per 10 liter øke pH-nivået med 1. Den riktige surhetsgraden for plantejord er mellom 5,8 og 6,2. Verdier høyere enn 6,2 kan føre til at fosfat blir lagret i form av kalsiumfosfat, og gjør det mindre tilgjengelig for planten.

Hva er RHP?

Plantejord som er tilgjengelige på markedet kan variere mye i kvalitet. I Nederland fokuserer RHP-organisasjonen på kvalitetsved­likehold og -kontroll av torvprodukter, jordkomponenter, plantejord og sub­strater som kokos, perlitt, pimpstein osv. Substrater og substrat­komponenter som har RHP-kvalitetsmerket er trygge blandinger (lite ugress og sykdomsfrie), men de tilbyr ingen gara­nti for en vellykket avling. Faktisk sier RHP-kvalitetsmerket ingenting om den presise strukturen og kjemis­ke sammensetningen av plantejorden. Plantejord kan variere mye i pris. Plantejord basert på hagetorv er vanligvis rimeligere enn blandinger basert på luftig, hvit torv, og det medfører også riktighet at jo grovere grader hvit torv er, jo mer kostbar er den.

Image
Using potting mixes

Pålitelig målemetode

Den mest pålitelige metoden å måle næringsstoffene i plantejorden på, er å bruke ekstraheringsmetoden 1:1,5 som kan brukes for å avgjøre rotmiljøets EK og pH. EK og pH i dreneringsvannet vil vanligvis variere fordi plantejorden kan holde tilbake et antall elementer eller avvise dem. Det er best å utføre en 1:1,5-analyse etter tre til fem uker. Den enkleste måten å utføre denne analysen på, er å følge planen som er gitt nedenfor steg for steg:

 1. Ta en prøve av plantejorden. Dette kan gjøres med en jordprøvetaker eller en skje. Ta plantejord fra et stort antall ulike steder for å sikre at prøven er representativ.
 2. Legg prøven i en bolle og avgjør om den er fuktig nok. Dette gjøres ved å klemme litt plantejord i hånda; hvis fuktighet kommer ut, er den OK. For å øke prøvens fuktighetsinnhold kan man tilsette destillert vann. Bland plantejorden godt etter at du har tilsatt vann.
 3. Ta et 250 ml målebeger og fyll det med 150 ml destillert vann. Tilsett plantejorden opp til 250 ml og bland godt før du lar den stå i minst 2 timer.
 4. Bland den godt igjen og mål pH-nivået. Filtrer blandingen som du nå har og mål EK. Målverdier for EK er mellom 1,1 og 1,3, og for pH mellom 5,8 og 6,2.

Bedre resultater

Som et resultat av tidligere forskning på den proporsjonale balansen av vann og luft i CANNA-substrater, har CANNA satt opp praktiske tester ved å bruke plantejord basert på porøse, grunnleggende materialer av høy kvalitet. Disse blandingene ble sammenliknet med populær plantejord som inneholder perlitt som er tilgjengelige på markedet. I ulike dyrkerom ble halvparten av plantene satt i en plantejordblanding som inneholdt perlitt, og den andre halvdelen ble satt i den luftigere blandingen. Klima og foring var likt for alle plantene. Etter tre uker kunne tydelige forskjeller observeres. Plantene i den luftige blandingen viste betydelig bedre vekst, i gjennomsnitt 5 cm mer utvikling i lengden og de hadde mer robuste stilker. Det var færre hengende blader om natten, noe som indikerer at planten også mottok nok vann i mørket, en forutsetning for optimal vekst og blomstring. Resultatene av disse testene viser viktigheten av å gjøre nok luft tilgjengelig for rotmiljøet.

En god start er halve jobben!

En god start er essensielt for å oppnå en god avling. Vær sikker på at du kjøper frø som er egnet til typen dyrking du har valgt: innendørs eller utendørs. Spiring av frøene kan best gjøres ved å følge planen gitt nedenfor steg for steg.

 1. Legg frøene i et glass vann. Skift vann hver dag ved behov. Et frø er levedyktig når det åpner seg og en liten rot kommer ut.
 2. La ikke røttene bli for lange, da de lett kan brytes av under planting, noe som vil gjøre det umulig for en plante å vokse.
 3. Fjerne de spirende frøene fra vannet og plant dem forsiktig i individuelle potter i et hull som er rundt 2-3 cm dypt og dekk dem forsiktig til med litt plantejord. Etter en uke vil de første plantene vise seg, og hvis alt går bra vil 80-90 % produsere planter.
 4. Plant de små plantene i en plantejord av god kvalitet som CANNA Terra Professional eller CANNA Terra Professional Plus. Press sammen plantejorden lett. Luftighet er svært viktig for utviklingen av et godt rotsystem.
 5. Så aldri for dypt, da dette vil hindre det spirende frøet i å dukke opp fra jorden og plantene vil ikke utvikle seg. Vanligvis er en sådybde på 1,5 cm tilstrekkelig.
 6. For å stimulere til bedre rotvekst og hjelpe plantene med å etablere seg, anbefales det at du gir RHIZOTONIC 2 eller 3 ganger den første uken.
 7. Gi plantene dine CANNA Terra Vega i vekstfasen og bytt til CANNA Terra Flores i blomstringsfasen. Blomstringsfasen begynner når de første blomstene vises.
Tagger :