Ikke all plantejord er egnet for dyrking av avlinger med kort syklus. De tre viktigste faktorene som bør tas i betraktning er struktur, forhåndsgjødsling og pH. God forhåndsgjødsling og pH er svært viktig for en vellykket avling. Plantejord, steinull og kokos er de tre viktigste vekstmedier for hurtigvoksende planter. Den store fordelen plantejord har, er at det er et lett medium å jobbe med.

Ikke all plantejord er egnet for dyrking av avlinger med kort syklus!

Plantejord er hovedsakelig biologisk og naturlig, noe som har gjort den svært populære hos organiske dyrkere. I tillegg til dette, når det brukes i kombinasjon med CANNA-næringsstoffer, finnes det nesten ingen rester igjen i vekstmediet, noe som betyr at det kan brukes som forbedring på en miljøvennlig måte uten problemer.

Image
Potting mixes, general info

Torvbasert plantejord har rykte for å være «organiske» og «naturlige», men dette er ikke helt riktig, da de ofte inneholder elementer som perlitt og mineralnæringsstoffer som har blitt prosessert. Perlitt er et uorganisk materiale produsert under en industriell prosess.

Historie

Image
Potting mixes, general info

Rundt 12 000 år før vår tidsregning trakk isbreene fra den siste istiden seg nordover og etterlot seg et goldt, sandete terreng. Den første vegetasjonen utviklet seg, døde og dannet det første tynne laget av torv, og dette kan fortsatt ses i det som kalles det «mørke» laget.

En lang, formativ periode avbrutt av korte istider rundt 6000 og 3000 før vår tidsregning fulgte, hvor det sorte torvlaget ble dannet. Dette markerte begynnelsen på en ny formativ periode hvor et hvitt torvlag ble dannet.

Mellomlaget mellom den hvite torven og den sorte torven kalles «grå» torv. Veksten av «øvre» lag danner profilens topplag.

Mye tilgjengelig kunnskap

Torv er grunnlaget for enhver god plantejord. Torv kommer hovedsakelig fra områder hvor regnvann har et lavt mineralinnhold og derfor inneholder få næringsstoffer. På grunn av dette er det nødvendig å tilsette alle næringsstoffene som er nødvendige for vekst i plantejorden. Dette kan oppnås ved å bruke spesielt preparerte næringsstoffer for plantejord eller biologiske ingredienser som algegranulat, blod, fiskeavfall, tørket kumøkk, hornrester, beinrester og markrester. Fordi torv også kan ta opp sporelementer, spesielt kobber, er det viktig at disse også tilsettes. Mengden sporelementer som torven absorberer avhenger av typen, torvmose absorberer for eksempel mindre enn hagetorv.

Image
Potting mixes, general info

De fleste plantejordene som er tilgjengelige i butikkene inneholder allerede næringsstoffer og et sunt surhetsnivå. Dette gir et stabilt rotmiljø og reduserer sjansen for problemer med næring. Den store fordelen plantejord har, er at det er et lett medium å jobbe med. En annen grunn som får folk til å velge plantejord er at det sammenliknet med steinull og kokos er en tradisjon for å bruke dette mediet og mer kunnskap og erfaring er tilgjengelig.

Tagger :