1. Opprett vekstplanen din
2. Tankstørrelsen din.
3. Vanntype
4. Plantype
5. Utgangsenheter