Denne nettsiden, inkludert tjenestene og produktene som tilbys på siden er et initiativ fra selskapet CANNA International NV that is registered in Brussels, Belgium (Company number 0685.559.475), heretter: «CANNA».

Følgende forhold og alle relevante juridiske bestemmelser gjelder for tilgang til og bruk av denne nettsiden. Når du har tilgang til nettsiden og tar den i bruk, godtar du disse betingelsene.

Hvis du ikke bor i Norge eller er under 18 år ber vi deg forlate nettsiden nå.

Artikkel 1: Generelt

CANNA spesialiserer seg på salg av produkter som bidrar til dyrking av vegetabilske og blomstrende råvarer. CANNA forholder seg til lovene som gjelder i de landene hvor de driver virksomhet.

CANNA selger bare til selskaper som er registrert hos det lokale handelskammeret og oppfyller CANNAs krav (herunder godkjenner CANNAs generelle vilkår). CANNA selger derfor IKKE til privatpersoner. De eneste produktene vi selger til privatpersoner er vare, som det kalles.

Artikkel 2: Innhold

CANNA har satt sammen innholdet på denne nettsiden med størst mulig aktsomhet og dette omfatter all informasjon og produktdata, heretter kollektivt referert til som «informasjon». Informasjonen på denne nettsiden er kun tilgjengelig for fornøyelse og informative formål. All informasjon kan endres når som helst, uten forvarsel.

Artikkel 3: Intellektuell eiendomsrett

Rettighetene knyttet til denne nettsiden, inkludert de som gjelder intellektuell eiendomsrett, opphavsrett på tekst, streaming av video, bilder, design, datafiler, bilder og annet (bevegelig eller stasjonært) visuelt materiale, lydmateriale, formater, programvare, varemerker (inkludert domenenavn) og annet materiale eies av CANNA og/eller dets lisensorgan. Det er ikke tillatt å gi nettsiden eller deler av den til disposisjon for andre på noen som helst måte, og/eller å kopiere den, annet enn ved å laste ned og se på den på en datamaskin og/eller skrive ut en papirkopi.

Artikkel 4: Garanti

CANNA garanterer ikke at informasjonen er korrekt, oppdatert eller fullstendig, at nettsiden vil fungere uten avbrudd, at den vil være fri for feil eller at tredjeparter ikke vil gjøre eller gjør ulovlig bruk av den.

Artikkel 5: Ansvar

CANNA avviser herved ethvert ansvar for eventuelle skader som direkte og/eller indirekte som er forårsaket på noen måte ved bruk og/eller som følge av bruk av denne nettsiden. Spesielt vil CANNA ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for noen som helst skade som oppstår eller resulterer av dine egne handlinger, som kan foreslås av informasjonen som er på denne nettsiden og/eller ulovlig bruk av systemet, inkludert nettsiden til tredjeparter.

Artikkel 6: Referanser

Nettsiden kan inneholde referanser i form av hyperkoblinger, bannere eller knapper, for eksempel til tredjeparts nettsider. CANNA har ingen myndighet over disse nettsidene. CANNA er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettsidene.

Artikkel 7: Sikkerhet

CANNA tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte systemet sitt mot tap og/eller noen form for ulovlig bruk. CANNA bruker hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å gjennomføre dette, og dette inkluderer blant annet å ta hensyn til dagens teknologi.

Artikkel 8: Diverse

CANNA kan endre denne ansvarsfraskrivelsen når som helst og anbefaler derfor at den konsulteres regelmessig.

Nederlandsk lov gjelder for denne ansvarsfraskrivelsen. Eventuelle forskjeller vil bli brakt for retten i Breda NB.