Product info

Hvorfor bruke CANNA TERRA?

CANNA TERRA er spesielt utviklet for dyrking av planter i torvbasert plantejord. Fordeler med CANNA TERRA:

  • Større avlinger
  • Enkel å bruke og perfekt for den uerfarne dyrkeren
  • TERRA-næringsstoffer absorberes raskt
  • Bedre vekst og blomstring

Vanlige spørsmål om produktlinje

Plantejord

Har du problemer med plantejord som blir komprimert og deretter har problemer med å absorbere vann? Dette kan lett løses ved å blande COCO med plantejorden, noe som vil sørge for at den lett kan absorbere vann igjen.

Temperatur og pH

For å sikre god rotutvikling må gjødselvannet være mellom 18 - 22 °C. Når det er under 15 °C vil røttenes kapasitet til å absorbere avta raskt noe som resulterer i mindre avling. Hvis gjødselløsningen blandes med kaldt vann vil pH-verdien øke når vannet varmes opp. I dette tilfellet kan en høy pH-verdi unngås ved å sørge for at pH-verdien er litt lavere fra starten.

Plantejord fra CANNA

Jo flere næringsstoffer som har blitt tilført plantejorden på forhånd, jo vanskeligere vil det bli å ta stiklinger. Dette problemet kan unngås ved å bruke plantejord fra CANNA.

Oppbevar næringsstoffene i mørket

Lys bryter ned jernchelater! På grunn av dette er det svært viktig å sørge for at næringsløsningen ikke blir utsatt for ultrafiolett lys. Lys forårsaker også at algene vokser i næringsløsningen, noe som kan føre til blokkeringer. I tillegg kan algene ta opp næringselementer og føre til at det oppstår mangel på næringsstoffer.

Mengder med næringsstoffer

Hold oversikt over mengden av næringsstoffer og tilsetningsstoffer du tilsetter hver tank, med næringsstoffene du blander. Du har du et godt utgangspunkt for neste gang!

Næringstank

Ta deg god tid til å fortynne og justere næringstanken! Dette er viktig for vekst, blomstring og utvikling av plantene, og vil gi de beste resultatene.

EC

Svært høye EC-verdier øker sjansen for brenning, spesielt for planter som står rett under lampen. For å redusere faren for forbrenning, kan blomsterjorden skylles med CANNAZYM (pH 5,8 forsurer med CANNA pH- Grow).

CANNA Terra Flores

Bytt fra CANNA Terra Vega til CANNA Terra Flores når blomstene begynner å utvikles. Normalt sett vil dette være etter at plantene har blitt utsatt for lys i 12 timer per dag, mellom 1 og 3 uker.

Tilsette syre til vann

Når du fortynner et surt produkt skal du alltid tilsette syre til vann og aldri tilsett vann til syre, fordi hvis det spruter vil det føre til brannskader på huden eller i øynene dine!

Legger CANNAZYM til pottemediet ditt

CANNAZYM kan gis kontinuerlig og dette oppnås lettest ved å blande den med gjødslingen i forholdet 2,5 ml/liter; 1:400, eller det kan gis én gang i uken i forholdet 10 ml/liter; 1:100. En annen mulighet er å tilsette CANNAZYM i næringstanken når den er 25 % full ved 10 ml/liter; 1:100. CANNAZYM gjør også plantejorden mer egnet for gjenbruk.

Opprett dyrkningsplanen din
Grow Guide