Hva er den beste og enkleste dyrkingsmetode for nybegynnere?

Den enkleste dyrkingsmetoden for uerfarne dyrkere er CANNA TERRA-serien. Dyrking i plantejord (TERRA) er enklere enn å dyrke i andre substrater fordi du ikke trenger å være veldig nøyaktig for å få en bra avling.

Hva er et substrat?

Et substrat er et medium hvor røttene til plantene kan vokse, noe som gjør det mulig for planten å stå oppreist.

Hvorfor må jeg bruke et annet næringsstoff for både dyrkingsperioden og blomstringsperioden?

a. Planten har behov for ulike næringsforhold i disse forskjellige utviklingsstadiene.

b. Plantene omdanner rotmiljøet til syre når den begynner å blomstre. Dette betyr at rotmiljøet har behov for ulike elementer.

Hvordan vet jeg når jeg skal begynne å gi planten min blomsternæring?

Så snart de første tegnene på blomster kommer til syne.

Hva betyr A & B?

A & B er de næringsstoffene en plante trenger. De er delt opp i en flaske med A og en med B for å gjøre løsningene så konsentrert som mulig. Bruk alltid A og B i like mengder.

Hvorfor er ikke A & B tilgjengelig i 1 flaske?

Hvis både A & B skulle vært på samme flaske ville flasken måtte være mye større for å løse opp næringsstoffene. Bland aldri konsentrert A og B sammen fordi uløselige næringsstoffer (gips) vil bli dannet.

Hva er den største forskjellen mellom kjemiske næringsstoffer og biologiske ORGANISKE næringsstoffer?

Den største forskjellen er opprinnelsen deres, noe som er grunnen til at de organiske næringsstoffene kan brukes for organisk dyrking.

  • Biologiske (organiske) næringsstoffer frigjøres sakte.
  • Mineralgjødsel er tilgjengelig fra starten.

Hva er holdbarheten til CANNAs produkter?

De fleste av CANNAs produktene har en holdbarhet på to år, men det er noen unntak. Nedenfor finner du en liste med holdbarheten til alle de forskjellige produktene.

Produkt Holdbarhet i år Produkt Holdbarhet i år
Aqua Flores A 2 Magnesium 2
Aqua Flores B 2 Nitrogen 2
Aqua Vega A 2 Phosphor 2
Aqua Vega B 2 Potassium 1
BIOCANNA Bio Flores 2 pH- GROW 5
BIOCANNA RHIZOTONIC 1 pH- BLOOM 5
BIOCANNA Bio Vega 2 Organic Acid 1
BIOCANNA BOOST 2 pH Plus Pro 5
CANNA FLUSH 1 CANNA PK 13/14 2
CANNA Start 2 CANNA RHIZOTONIC 1
CANNABOOST Accelerator 2 Hydro Flores A hard water 2
CANNAZYM 2 Hydro Flores A soft water 2
COCO A 2 Hydro Flores B hard water 2
COCO B 2 Hydro Flores B soft water 2
COGr Buffer Agent 2 Hydro Vega A hard water 2
COGr Flores A 2 Hydro Vega A soft water 2
COGr Flores B 2 Hydro Vega B hard water 2
COGr Vega A 2 Hydro Vega B soft water 2
COGr Vega B 2 Terra Flores 2
Calcium 2 Terra Vega 2
Iron 1 Tracemix 2

Jeg ønsker å prøve CANNAs produkter, kan dere sende meg noen produktprøver?

Vi har ikke produktprøver. Den minste størrelsen vi har på flasker er 0,25 liter. Vi leverer ikke til privatpersoner. Ta kontakt med en av forhandlerne våre.

Hvorfor er det viktig å måle pH?

pH har en stor innflytelse på tilgjengeligheten til de ulike næringsstoffene. Sørg derfor alltid for at pH-verdien er innenfor riktig område. Det beste tilgjengelighetsutvalget i substratet er fra 5,2 og opp til 6,2.

Men CANNA anbefaler et annet utvalg for hver substrattype:

TERRA 5.8 – 6.2
COCO 5.5 – 6.2
Andre 5.2 – 6.2

Hva er EC?

EC betyr elektrisk ledningsevne. EC er et tall som presenterer totalt oppløste salter i vannet. De omfatter salter som stammer fra vannet og salter som næringsstoffer tilsetter.

På nettsiden/etiketten råder dere å bruke PK 13/14 i én uke, men en butikk anbefalte meg å bruke den i flere uker?

Vi anbefaler alltid å bruke PK 13/14 i én uke, da CANNA-gjødselen allerede inneholder en viss mengde P og K. Når platen er i en viss fase av blomstringsstadiet kan vi ikke øke gjødselen til planten lenger, så vi endrer PK-ratioen ved å tilsette PK 13/14 i én uke.

Hvilke bakterier vil Trichoderma drepe?

Trichoderma (en soppfamilie) dreper ikke bakterier. Trichoderma beskytter planten mot skadelig sopp, fordi de spiser andre sopp. De stimulerer rotmiljøet slik at røttene kan utvikles bedre og med mer rothår. Som et resultat får planten bedre spireevne.

Hvilke andre typer substrater kan brukes til dyrking?

Det finnes mange forskjellige substrater og dyrkingsmetoder, som grovt sett kan deles inn i 4 grupper. CANNA selger ulike næringsstoffer som er spesielt utviklet for disse ulike substratene eller metodene. De fire gruppene er CANNA TERRA (torvbasert blandinger), CANNA COCO (kokossubstrater) og for inerte substrater CANNA HYDRO (hydroponisk system) og CANNA AQUA (for resirkuleringssystemer).

Jeg bruker et resirkuleringssystem. Burde jeg bruke HYDRO eller AQUA?

CANNA har spesielt utviklet CANNA AQUA or resirkuleringssystemer. CANNA HYDRO bør brukes når du bruker et hydroponisk system. Husk å ikke bland disse sammen.

Bløtgjør steinull før bruk

Bruk aldri rå steinull! pH-verdien er for høy. Bløtgjør alltid steinull før du bruker den for første gang. Bløtgjør med vann eller en næringsblanding med pH-en justert til 5 og en EC på omtrent 1,3. I tillegg til å korrigere pH og EC sikrer også en forhåndsbløting en jevn fordeling av næringsløsningen i hele blokken.

Plantejord

Har du problemer med plantejord som blir komprimert og deretter har problemer med å absorbere vann? Dette kan lett løses ved å blande COCO med plantejorden, noe som vil sørge for at den lett kan absorbere vann igjen.

Temperatur og pH

For å sikre god rotutvikling må gjødselvannet være mellom 18 - 22 °C. Når det er under 15 °C vil røttenes kapasitet til å absorbere avta raskt noe som resulterer i mindre avling. Hvis gjødselløsningen blandes med kaldt vann vil pH-verdien øke når vannet varmes opp. I dette tilfellet kan en høy pH-verdi unngås ved å sørge for at pH-verdien er litt lavere fra starten.

Plantejord fra CANNA

Jo flere næringsstoffer som har blitt tilført plantejorden på forhånd, jo vanskeligere vil det bli å ta stiklinger. Dette problemet kan unngås ved å bruke plantejord fra CANNA.

Ikke sats alle pengene dine på en hest

To pumper kan brukes til å tilføre næringsløsningen til plantene for å sikre at de ikke tørke ut, hvis en av de to pumpene svikter.

Luft og pH

Hvis du har luftpumper i næringsreservoaret, husk at disse kan øke pH-verdien.

Rotvekst

Følg nøye med på røttene. Hvis ikke vil de vokse inn i dreneringshullene. Dette vil blokkere dreneringen og systemet vil stoppe sirkuleringen.

Store planter

Ikke ha for mange planter per kvadratmeter. Plantene blir vanligvis større med CANNA COCO og vil trenge mer plass enn hvis de plantes i steinull eller blomsterjord.

Oppbevar næringsstoffene i mørket

Lys bryter ned jernchelater! På grunn av dette er det svært viktig å sørge for at næringsløsningen ikke blir utsatt for ultrafiolett lys. Lys forårsaker også at algene vokser i næringsløsningen, noe som kan føre til blokkeringer. I tillegg kan algene ta opp næringselementer og føre til at det oppstår mangel på næringsstoffer.

Sørg for at blokkene står horisontalt

Sørg for at steinullblokkene står horisontalt. Hvis de ikke står helt horisontalt vil fuktigheten ende opp i enden av blokken. Dette kan bety at noen planter blir alt for tørre mens andre blir for våte.

Mengder med næringsstoffer

Hold oversikt over mengden av næringsstoffer og tilsetningsstoffer du tilsetter hver tank, med næringsstoffene du blander. Du har du et godt utgangspunkt for neste gang!

Måle EC

Husk å ikke bare måle EC-verdien i gjødsel- og dreneringsvannet regelmessig, du må også huske å måle EC-verdien i substratet også.

Hydro A og B

Du kan enkelt skille mellom CANNA Hydro A- og B-produkter fordi A-flaskens innhold er farget og B-flaskens innhold er fargeløs.

Næringstank

Ta deg god tid til å fortynne og justere næringstanken! Dette er viktig for vekst, blomstring og utvikling av plantene, og vil gi de beste resultatene.

EC

Svært høye EC-verdier øker sjansen for brenning, spesielt for planter som står rett under lampen. For å redusere faren for forbrenning, kan blomsterjorden skylles med CANNAZYM (pH 5,8 forsurer med CANNA pH- Grow).