Vanlige spørsmål om produktlinje

På nettsiden/etiketten råder dere å bruke PK 13/14 i én uke, men en butikk anbefalte meg å bruke den i flere uker?

Vi anbefaler alltid å bruke PK 13/14 i én uke, da CANNA-gjødselen allerede inneholder en viss mengde P og K. Når platen er i en viss fase av blomstringsstadiet kan vi ikke øke gjødselen til planten lenger, så vi endrer PK-ratioen ved å tilsette PK 13/14 i én uke.

Hvilke bakterier vil Trichoderma drepe?

Trichoderma (en soppfamilie) dreper ikke bakterier. Trichoderma beskytter planten mot skadelig sopp, fordi de spiser andre sopp. De stimulerer rotmiljøet slik at røttene kan utvikles bedre og med mer rothår. Som et resultat får planten bedre spireevne.

Oppbevar næringsstoffene i mørket

Lys bryter ned jernchelater! På grunn av dette er det svært viktig å sørge for at næringsløsningen ikke blir utsatt for ultrafiolett lys. Lys forårsaker også at algene vokser i næringsløsningen, noe som kan føre til blokkeringer. I tillegg kan algene ta opp næringselementer og føre til at det oppstår mangel på næringsstoffer.

Mengder med næringsstoffer

Hold oversikt over mengden av næringsstoffer og tilsetningsstoffer du tilsetter hver tank, med næringsstoffene du blander. Du har du et godt utgangspunkt for neste gang!

Næringstank

Ta deg god tid til å fortynne og justere næringstanken! Dette er viktig for vekst, blomstring og utvikling av plantene, og vil gi de beste resultatene.

Fortynning CANNAZYM

Aldri fortynn mer CANNAZYM enn du vil bruke i løpet av 10 dager.

Bladgjødsling med RHIZOTONIC

Bladgjødsling med RHIZOTONIC er mest effektiv når den utføres rundt tidspunktet hvor lysene slukkes når man dyrker innendørs, eller like før solnedgang når man dyrker utendørs.

Bruk PK 13/14 for å hindre opphopning

Du kan hindre opphopning av fosfat og kalium ved å bruke PK 13/14, men vær oppmerksom på at den ikke skal brukes mer enn én uke.

Tilsette syre til vann

Når du fortynner et surt produkt skal du alltid tilsette syre til vann og aldri tilsett vann til syre, fordi hvis det spruter vil det føre til brannskader på huden eller i øynene dine!

Justere pH-verdien

Produktene som er utviklet for å justere pH-verdien er konsentrerte produkter. Det er noen ganger vanskelig å justere pH-verdien på riktig måte. For å gjøre livet enklere for deg selv, fortynner du én del pH-justering med ti deler vann, og bruker dette til å justere pH-verdien i næringstanken.

Opprett dyrkningsplanen din
Grow Guide