A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Ø

A

Tilbake til toppen

Absorpsjon #
Opptaket av en substans (gasser, væsker eller ioner) inne i en annen substans (f.eks.: planter) som former et produkt i et annet produkt, på samme måte som en svamp fungerer.
Adsorpsjon #
En prosess hvor molekyler av gass eller væske fester seg til en overflate.
Antiseptikum #
Mikroorganismer inhiberer substanser som er brukt på levende vev for å redusere sjansen for infeksjon.

B

Tilbake til toppen

Befruktning #
Formation des fruits.
Blomsterfase #
Fasen hvor en plante får blomsterstrukturer.
Blomsterjord #
Mediet hvor røttene til planter som dyrkes er forankret, og består av en blanding av organiske og uorganiske materialer. Imidlertid er «jord» bokstavelig talt Jordens ubehandlede jord.
Blomstringsfase #
Perioden når en plante produserer blomster.
Bufring #
Minimaliserer ekstreme variasjoner av pH i en løsning.
Buffermiddel eller -løsning #
En vannløsning som inneholder både en svak syre og dens korresponderende (motsatt, men lignende) base, eller en svak base og dens korresponderende syre. Brukes for å redusere virkningene av syrer og baser som er tilsatt løsningen for å minske pH-bevegelse.

C

Tilbake til toppen

Celle #
Den minste delen til en levende organisme som kan leve selvstendig.
Chelat #
Organisk struktur som inneholder et løst bundet metallelement og som hindrer det fra å oksidere. Hvis for eksempel jern oksiderer kan den ikke lenger tas opp av plantene.
Chelatmidler #
Et spesialisert molekyl som bindes med et metall for å danne et løst bundet produkt, som i utgangspunktet er en pakke som løst binder opp metallet fra påvirkning utenfra. Det er vanligvis organisk.
COGr #
Substrat laget av kokosgranulater.

D

Tilbake til toppen

Daglengde #
Tiden en plante er eksponert for lys eller ikke eksponert for lys, som regulerer funksjonene og formingen til det levende vevet.
DNA #
En proteinstruktur som er lagret i hver celle og som inneholder egenskapene til en levende organisme.
Drenering #
Fjerning av en substans som vann fra en annen substans med naturlige (tyngdekraft) eller andre midler.
Dryppvanning / gjødsling #
Bruk av vann- eller gjødselløsning ved en veldig lav hastighet som gjør det mulig å absorbere hele løsningen i rotmediet til planter, vanligvis oppnås dette gjennom meget små rør som forgrener seg fra større rør.

E

Tilbake til toppen

EC #
Elektrisk ledningsevne. Elektronenes hastighet gjennom et materiale. Kan brukes til å indikere ionkonsentrasjon (for eksempel, saltkonsentrasjonen) i en gitt prøve med vann.
Enzym #
Proteinmolekyler av en meget spesifikk funksjon, produsert av og finnes vanligvis i levende celler, som virker på visse substrater (molekyler som er spesifikke for det bestemte enzymmolekylet) for å endre eller produsere spesifikke produkter (basert på hvor molekylene beskjæres eller hvor nye molekyler/atomer festes); en katalysator for biokjemiske reaksjoner.
Enzymsystem #
Alle enzyminduserte reaksjoner i en plante. Kan også relateres til en enzymgruppe sammensatt av mange forskjellige enzymmolekyler som virker i rekkefølge for å redusere et komplekst molekyl, som cellulose til en enkelt komponent, som det grunnleggende glukosemolekylet eller for å bygge nye molekyler, åpne DNA for kopiering, åpne DNA på nytt eller andre gjentatte endringer som oppstår inne i cellene.

F

Tilbake til toppen

Flo og fjære #
En form for hydroponikk der den hydroponiske løsningen oversvømmer systemet og får lov til å ebbe unna.
Fotosyntese #
En kjemisk prosess som omdanner karbondioksid og vann til organiske forbindelser og energilagrende molekyler som brukes av planter, og enkle bakterier som former karbohydrater og driver de mange cellulære aktivitetene på grunnleggende molekylært nivå.
Forplantningsmedium #
En spesiell plantejord for spirer eller stiklinger.
Fortynning #
Fremgangsmåten for fremstilling av en løsning, som svakere eller mindre konsentrerte næringsstoffer ved å tilsette ytterligere løsningsmiddel (f.eks. vann).

G

Tilbake til toppen

Granulater #
En materialstørrelse som er litt større enn pulver, for eksempel sukker, hvor pulverisert sukker brukes til sukkervarer og granulert sukker finnes sukkerskålen.

H

Tilbake til toppen

Hormon #
En substans som virker på spesifikke systemer, organer eller celler for å påvirke vekst eller endring, som Auxin som får cellene til å forlenges eller endre form.
Humus- og fulvinsyrer #
Spesifikke organiske syrer
Hydroponikk #
Vitenskapen om å dyrke planter i næringsrike løsninger eller inert materiale, i stedet for i jord.
Hydroponisk system #
Et system der dreneringsvannet ikke brukes på nytt, men renner bort.

I

Tilbake til toppen

Inert medium #
Et medium som ikke legger tilfører eller tar næringsstoffer fra næringsløsningen.
Ion #
Element løst i en løsning (vann) med en elektrisk ladning, i hovedsak laget av (gjødsel) salter.

J

Tilbake til toppen

Jordløst vekstmedium #
Et medium uten mineraljord, men som har egenskaper som ligner på mineraljord, og som er økologisk basert og bidrar til plantenes vekst og utvikling.

K

Tilbake til toppen

Kapillaritet #
Fibrenes kraft til å suge opp vann, tross tyngdekraften. Man kan kalle det en innsugning.
Klon #
Den resulterende forplantningen eller den nye planten som oppstår fra vegetativt produsert celler som ikke har forandret seg til bestemte vevstyper (kjent som en udifferensiert kallus-kilde) som vanligvis er fra en enkelt celle. (Må ikke forveksles med en mikrobeskjæring)
Klorofyll #
Det grønne pigmentet som finnes i nesten alle planter. Det er viktig for fotosyntesen å fange fotonet til lyset og overføre denne energien til en kjemisk reaksjon.
Kokosfiber #
Den naturlige fiberen fra skallet til en kokosnøtt.
Kombinasjon av dagsplanter #
Referer vanligvis til blomsterinitiering. En plante som trenger å eksponeres for kortdagsbehandling og langdagsbehandling i en viss periode, i en bestemt rekkefølge for å indusere blomstring (for eksempel salat, sennep og andre planter), og som induserer blomster til å dannes.
Kortdagsplanter #
Referer vanligvis til blomsterinitiering. en plante som trenger en viss tid uten lys som er lengre enn tiden den utsettes for lys, og som induserer blomster til å dannes.

L

Tilbake til toppen

Langdagsplanter #
Referer vanligvis til blomsterinitiering. En plante som trenger en viss tid uten lys som er kortere enn tiden den utsettes for lys, og som induserer blomster til å dannes.
Leirekuler #
Et inert vekstmedium som er laget av små harde og brente leirekuler.
Lukket hydroponisk system #
Et hydroponisk system hvor dreneringsvannet ikke renner ut, men blir gjenbrukt.

M

Tilbake til toppen

Makronæringsstoffer #
Spesifikke atomer som er kjent som næringsstoffer som trengs av levende komponenter i store mengder, som nitrogen, fosfor, kalium, kalsium og magnesium, som inkluderer ikke-mineralske næringsstoffer, som karbon, oksygen og hydrogen, og målt som en prosent av totalen.
Metabolisme #
Settet av biokjemiske prosesser som foregår i organismenes celler for å opprettholde livet.
Metabolitter (sekundær) #
Produkter av cellulær metabolisme som dannes etter at hovedmetabolittene dannes, fra nedbrytingen eller utnyttelsen av hovedmetabolittene eller fra «restene» til produksjonen av de viktigste metabolittene i spesifikke systemer.
Mikronæringsstoffer #
Spesifikke atomer kjent som næringsstoffer som er nødvendig i svært små mengder, som jern, klor og molybden, og målt i ppm (deler per million).
Mikroorganismer #
En organisme som ikke hører til dyr eller planter, som gjær, sopp og bakterier.
Mineral #
Et naturlig forekommende, homogent, uorganisk og fast stoff med en bestemt kjemisk sammensetning og karakteristisk struktur. I jordbruk, et uorganisk element som kalsium, jern, kalium, natrium eller sink, som er avgjørende for næring av mennesker, dyr og planter.
Mykorrhiza #
En gruppe symbiotisk sopp (sopp som samhandler med ulike biologiske arter) som danner plantespesifikke relasjoner med rotcellene til en plante og tilrettelegger opptak av vann og næringsstoffer.
mS/cm #
En måleenhet for EC (millisiemens per centimeter); strøm- eller strømningshastigheten til elektroner i en løsning.

N

Tilbake til toppen

NFT #
Næringsfilmteknikk (Nutrient Film Technique). En hydroponisk teknikk, karakterisert ved at det er en grunn strøm av vann som inneholder alle oppløste næringsstoffer som trengs for at plantene skal vokse.
Nøytrale dagplanter #
Referer vanligvis til blomsterinitiering. En plante som ikke har særskilt behov for å kun gjøre forskjell på eksponering eller ikke-eksponering for lys basert på endring i utvikling av vevet, og som induserer blomster til å dannes.

O

Tilbake til toppen

Oligosakkarid #
Et relativt lite antall (2-10) koblede monosakkarider eller enkle sukkerarter som danner en polymer eller en kjede av lignende molekyler.
Omvendt osmose #
En prosess hvor et veldig fint filter stopper mineraler av bestemte størrelser fra å passere gjennom. Denne prosessen fjerner salter fra vannet.
Organiske næringsstoffer #
Næringsstoffer bindes til en organisk struktur som er laget av karbon, hydrogen og oksygen.

P

Tilbake til toppen

Perlitt #
Et inert substrat laget av kalkstein fremstilt ved en oppvarmingsprosess som blir til popcorngranulater.
pH #
Måler surhetsgraden eller basisiteten til en løsning og er den negative logaritmen (en skala som brukes for å gjøre tallene forståelig og små, der hver økning på 1 punkt faktisk er en økning på 10 ganger eller mer) av hydrogenionets (et hydrogenatom som vil bindes med andre atomer) aktivitet i en løsning. Skalaen består av 1-14. 1 er sur, 14 er basisk og 7 er nøytralt.
Plantejord #
Mediet hvor røttene til planter som dyrkes er forankret, og består av en blanding av organiske og uorganiske materialer.

R

Tilbake til toppen

R.H.P. #
Richtlijn Hollandse Potgronden. Et nederlandsk kvalitetsmerke og kunnskapssenter for dyrking med organiske substrater.
Resirkuleringssystem #
Et system hvor vann føres tilbake til plantens rotsystem etter drenering.

S

Tilbake til toppen

Sporstoff #
Et element som må være i næringsstoffene i en organisme for vekst og funksjon, men bare en veldig liten mengde trengs og oppgis gjerne i deler per million (ppm).
Steinull #
Et inert substrat laget av basaltisk stein fremstilt ved en smelteprosess som blir til fibre.
Stikling #
Aseksuell forplantning av planter tatt fra tuppen, inneholder et meristem som er enten en endestilt eller sidestilt knopp.
Substrat #
Et medium hvor røttene kan vokse og planten kan stå oppreist.
Syntese av karbohydrater #
Prosessen hvor karbonet fanges i luften og omdannes til alle de forskjellige formene av karbohydrater eller hydrater av karbon, basert på antall karbonatomer hvert hydrat inneholder.

T

Tilbake til toppen

TERRA #
Se Terreau
Trichoderma #
En gruppe relaterte sopp. Trichoderma beskytter planten mot skadelig sopp. Dette er fordi de spiser andre sopp. Det finnes også «dårlig» Trichoderma som spiser fordelaktig sopp.

U

Tilbake til toppen

Ungdom #
Vevet eller stadiet til en plante som ikke kan endres til et slags vev av blomsterform.

V

Tilbake til toppen

Vekstfase #
Perioden når en plante vokser. I de fleste tilfeller er dette før blomstringsfasen.
Voksen #
Vevet eller stadiet hvor en plante er i stand til å danne blomstervev.

Ø

Tilbake til toppen

Økologiske næringsstoffer #
Næringsstoffer binder seg til en organisk struktur, som kommer direkte fra livsformer.