Strukturen i plantejorden avhenger av hvor mye vann og luft som er tilgjengelig for røttene. Luft er viktig for røttenes oksygenopptak og for mikroorganismene i rotmiljøet.

Image
Contents of potting soil

Røtter trenger oksygen for å vokse, opprettholde rotsystemet og inntaket av vann og næringsstoffer. For hurtigvoksende planter, er god tilførsel av luft viktig for å oppnå et godt sluttresultat. Mangel på luft i de tidlige stadiene av dyrkingen fører til et dårlig utviklet rotsystem som hindrer vekst og fører til mindre avling.

For å sikre at rotmiljøet har nok luft, er det nødvendig å ta oksygen fra luften i dyrkerommet, noe som skjer ved diffusjon. Strukturen i plantejorden som må prepareres er hovedsakelig avhengig av kvaliteten på råmaterialene. For å få en god plantejord, er det nødvendig å begynne med jomfrutorv som har stabile strukturelle kjennetegn.

Vertikalt kuttet eller barbert torv?

Image
Contents of potting soil

To ulike metoder kan brukes for å utnytte torvdepoter: den billigste, men minst effektive metoden består av å «barbere bort» det øverste torvlaget. Ulempen med denne teknikken er at strukturen blir mindre grov, noe som har en uønsket effekt på forholdet mellom luft og vann.

Den andre metoden består av å kutte torven vertikalt. Dette er den mest velkjente metoden fra gamle dager. Torvblokkene som tidligere ble brukt til matlaging og oppvarming av hus ble kuttet på denne måten. Dette er en kostbar måte å ekstrahere torv på. Når torv kuttes i blokker, må det vendes for hånd for å tørke ut.

Jo grovere torven er, jo bedre vil balansen bli mellom vann og luft som den inneholder, og dette vil sikre at røttene vil utvikle seg bedre i mediet, at plantene er sunnere og at tendensen til at plantejorden komprimeres vil bli redusert.

Høy og lav

En av hovedingrediensene i plantejord er torv. Dette er et århundregammelt, naturlig materiale som dannes av gammel vegetasjon. Torv kommer fra regioner hvor klimatiske forhold forårsaket dannelse av nye plantematerialer raskere enn den døde vegetasjonen kunne råtne. Sakte, men sikkert har denne prosessen bygget opp et lag av organisk materiale som kunne bli flere meter dypt.

To ulike typer torv kan differensieres: høy torv og lav torv. Lav torv dannes i regioner hvor nivåer av grunnvannet er høye og det finnes mange næringsstoffer. Lav torv inneholder vanligvis en høy andel råtne materialer og kan ha høye nivåer av silt; sand og skadelige salter som gjør det til et uegnet grunnlag for god plantejord. Høy torv dannes under påvirkning av regnvann i næringsfattige regioner og dens viktigste ingrediens er mose. Dette er en liten plante som dør nedenfra mens den fortsetter å gro oventil på sine egne rester. Rester fra andre planter finnes også, for eksempel bomullsgress.

Image
Contents of potting soil

Mose

Mose er spesielt egnet til bruk som vekstsubstrat fordi det er naturlig, lett, rent og enkelt å jobbe med. Det har et lavt næringsinnhold; en pH mellom 3,5 og 4,5, og det har gode egenskaper for vannretensjon (opptil 20 ganger sin egen vekt). Profilen til høy torv i den flate torvregionen i nordvestlige Tyskland inneholder ulike lag som har blitt dannet i ulike perioder.

Tagger :