Edderkoppmidd påvirker mange avlinger i hele verden. Det finnes godt over 1200 arter av edderkoppmidd, hvorav mer enn hundre anses som en pest og rundt ti som en alvorlig pest. Den mest velkjente og problematiske edderkoppmidden er Tetranychus urticae (fellesnavn inkluderer rød edderkoppmidd og toflekket edderkoppmidd). Deres evne til å reprodusere seg ekstremt raskt gjør dem i stand til å forårsake enorme skader på kort tid.

Edderkoppmidd har nåleaktige, sugende munner. De lever av å penetrere plantevev med munnen. Store populasjoner kan dekke hele planter med nettet sitt. Disse nettene bruker de til å bevege seg rundt. Fordi edderkoppmidd er små, kan de lett bevege seg gjennom ventilatorer.

Kort om sykdommen

Hva er edderkoppmidd?
Edderkoppmidd er ikke insekter og er faktisk mer i slekt med edderkopper. De tilhører en familie kalt Arachnida.
Hva kan du se?
Edderkoppmidd spinner vanligvis et silkespindelvev. Når edderkoppmidd infiserer planteblader, skader de plantevevet og etterlater gule og døde merker som koaliserer til hele bladet til slutt er påvirket. Bladet vil bli gult, råtne og til slutt falle av. Det finnes noen varianter av midd som ikke spinner spindelvev og bor i endene av bladene, hvor ska­den ikke kan ses før tuppen utvider seg.
Hva kan du gjøre?
Edderkoppmidd har flere naturlige fiender som brukes for å kontrollere populasjonen.

Edderkoppmiddenes biologiske syklus

Hver toflekkede, kvinnelige edderkoppmidd legger 10-20 egg per dag, 80-120 til sammen i løpet av sin livssyklus på opptil fire uker. De er for det meste festet til silkenettet. De seksbente larvene klekkes etter 3-15 dager. Nyklekkede larver er nesten fargeløse og har røde øyne. De formerer seg tre ganger i løpet av 4-5 dager og blir en protonymfe, deretter en deutonymfe og til slutt voksen. Både voksne og nymfer har åtte ben.

Image
Spider mite - Pests & Diseases

Symptomer på pesten

De første synlige symptomene vil være små gulaktige eller hvitaktige flekker, hovedsakelig rundt midten og de største venene på plantene. Hvis disse flekkene blir større og føyer seg sammen, gir de tomme cellene noen områder av bladet et hvitaktig eller sølvaktig, transparent utseende.

Hvordan forebygge pesten?

For å minimalisere risikoen og rask spredning av edderkoppmidd, prøv å holde temperaturen lavere (<25° C) og luftfuktigheten høyere (>60 %) fordi dette vil senke reproduksjonshastigheten. Høyere luftfuktighet er også nødvendig for edderkoppmiddenes rovdyr. Hold dyrkingsområdene rene og fjern alt bladavfall. Tilstrekkelig vanning er viktig, fordi vannstressede planter er mer tilbøyelige til å bli skadet.

Image
Spider mite - Pests & Diseases

Løsninger for å kontrollere pesten

Når du ser edderkoppmidd (gjenkjennelig fra silketråder på toppen av bladene), fjern de påvirkede bladene. Skyll planten grundig med en blanding av alkohol og såpe. Gjenta denne behandlingen flere ganger i uken. Eller når behandling med et vannbasert produkt ikke lenger er ønskelig, fjern nettene med en støvsuger.

Du kan også bruke naturlige fiender: rovmaur, marihøner, rovinsekter og møll.