De to artene av hvit flue som påvirker mange avlinger er Bemisia tabaci eller tobakksflue og Trialeurodes vaporariorum ller glasshusflue. Den viktigste morfologiske forskjellen som lar disse insektene bli skilt fra hverandre er vingenes plassering. Hos B. tabaci er disse plassert mot kroppen, og hos T. vaporariorum er de parallelle til bladets overflate. I tillegg har en voksen og en puppe av T. vaporariorum vanligvis en større mengde voksaktig pulver enn B. tabaci.

Kort om pesten

Hva er hvite fluer?
Hvite fluer er hemiptære insekter som tilhører Aleyrodi­dae-familien De kan forårsake betydelig skade og produksjonstap.
Hva kan du se?
Misfargede deler på bladene hvor insektene har blitt næret.
Hva kan du gjøre?
Et av hovedmålene med å kontrollere hvite fluer er å hindre at avlingen blir infisert av et virus som insektene kan bære.

Hvit flues biologiske syklus

Hele livssyklusen til hvit flue varer mellom 15 og 40 dager avhengig av miljømessige forhold, spesielt temperaturen, fordi egg vil utvikle seg til voksne raskere hvis temperaturen er høy. Den hvite fluen legger vanligvis sine egg på undersiden av bladene hvor eggene klistrer seg fast.

Image
Whitefly - Pests & Diseases

Symptomer på pesten

Den direkte skaden på planten forårsakes når den hvite fluen spiser. Sugingen av sevje fører til misfargede deler på bladene hvor insektene har blitt næret. Videre, mens de suger sevjen av, frigjør de giftige substanser som deretter spres i hele planten. Dette fører til metabolske forstyrrelser i planten og generell svekkelse, klorose og endringer i blomstene og frukten. Når det gjelder indirekte skader, gjør melassen som skilles ut av nymfrene sopp i stand til å dannes på bladene, som sotete mugg (Capnodium sp.). Denne muggen fungerer som en skjerm og redusere den fotosyntetiske kapasiteten til planten.

Men den mest alvorlige skaden den hvite fluen kan forårsake er overføring av virus.

Hvordan forebygge pesten?

Et av hovedmålene med å kontrollere hvite fluer er å hindre at avlingen blir infisert av et virus som insektene kan bære. Det er derfor viktig at ugress eller planterester i nærheten av avlingen fjernes fordi disse kan fungere som habitat for den hvite fluen. Videre, hvis en hvit flue spiser av et ugress som har et virus og deretter når avlingen, kan viruset lett spres. Bruk av beskyttende barrierer som nett og deksler er også et godt alternativ for å hindre infeksjoner.

Image
Whitefly - Pests & Diseases

Løsninger for å kontrollere pesten

Et utvalg av entomofage insekter, parasitter og noen entomopatogene sopp kan brukes for å kontrollere hvit flue. De fleste rovdyr spiser eggene og nymfene til hvit flue. Denne kategorien inkluderer billen Delphastus catalinae. Chrysopidae-larven og noen midd er også gode, naturlige kontrollører av denne pesten. De små vepsene i Aphelinae-familien er parasitter for larver av hvit flue. Vepsene legger sine egg på larven og de utvikler seg ved å spise verten.