Bladlus er ikke lenger enn ca. 4 mm, har stor mage og kan ha mange ulike farger. De er blant de mest destruktive pestene som kan påvirke dyrkede planter i tempererte områder. Vingede bladlus er spesielt farlige for avlingene, da disse ødelegger planter mye raskere enn vanlige bladlus.

Kort om pesten

Hva er bladlus?
Når vi snakker om bladlus, eller plantelus, mener vi vanligvis en stor familie av insekter som inkluderer over 4000 arter av plantespesifikke parasitter.
Hva kan du se?
Bladlus kan forårsake redusert vekst, hullete blader, gulning, stans av vekst, krøllede blader, forråtnelse, små avlinger og plantedød.
Hva kan du gjøre?
Det finnes flere dyrkingsteknikker vi kan bruke for å hindre eller minimalisere et bladlusangrep.

Bladlusenes biologiske syklus

Bladlusene kan ha vinger eller være vingeløse. Vanligvis er den første generasjonen som klekkes etter vinteren vingeløse. Men etter flere generasjoner kan det bli plassmangel på vertsplanten. Dette trenger fødselen av en generasjon med vingede bladlus som kan migrere til andre verter. Alle bladlusene som fødes fra vintereggene er hunner. Flere generasjoner hunnbladlus fødes i løpet av våren og sommeren. Hunner kan leve i 25 dager, hvor de hver kan produsere opptil 80 nye bladlus. Reproduksjon om våren og sommeren skjer aseksuelt - uten hanner.

Image
Aphids - Pests & Diseases

Symptomer på pesten

Bladlusene spiser sevje, noe som svekker planten og forårsaker metabolske forstyrrelser, krølling av bladene og, i ekstreme tilfeller, bladtap. Bladtap påvirker mengden og kvaliteten på den endelige innhøstingen. Bladlus introduserer også giftstoffer i planten og endrer dens utvikling systematisk.

Videre er honningduggen som sekreres av bladlus et ideelt kulturmedium for en rekke sopp som danner en barriere på bladet og hindrer det fra å ta inn alt lyset som treffer det.

Men den mest skadelige effekten til bladlus er overføring av virus. Bladlus kan overføre dusinvis av virus fra syke planter til sunne planter på kun noen sekunder, spesielt generasjonene med vinger. Det største problemet med virus er at det ikke finnes noen kur for dem, så infeksjonen av en plante som ikke er tolerant eller resistent overfor viruset leder til nedgang i den endelige produksjonen.

Hvordan forebygge pesten?

Det finnes flere dyrkingsteknikker vi kan bruke for å hindre eller minimalisere et bladlusangrep. Disse inkluderer:

  • Eliminere ugress som kan fungere som reservoar for egg og voksne
  • Bruke insektnett (noen gang impregnert med insektmidler) for å dekke over avlinger
  • Unngå overflødig bruk av gjødsel som inneholder nitrogen
  • Fjerne rester som kan fungere som et reservoar for rovdyr (bankerplanter)
Image
Aphids - Pests & Diseases

Løsninger for å kontrollere pesten

De naturlige fiendene til bladlus inkluderer marihøner og møll. Grønn møll-larver (Chrysoperla sp.) er hissige rovdyr for bladlus.