Fordeler med CANNA AQUA

Hydroponiske dyrkere som virkelig ønsker det beste av det beste, velger CANNA AQUA. CANNA AQUA-produktserien består av næringsstoffene CANNA Aqua Vega, CANNA Aqua Flores og CANNA Aqua Clay Pebbles.

Fordeler med CANNA AQUA

CANNA Aqua Clay Pebbles er bakte lecakuler som danner et perfekt substrat for sterk rotutvikling. De er perfekte for dyrkere som ønsker å kontrollere bruken av næringsstoffer og fuktighetsnivået til plantene gjennom hele dyrkingsprosessen.

Næringsstoffene CANNA Aqua Vega og Aqua Flores er unike i forhold til alle andre eksisterende næringsformler. Fordeler med CANNA AQUA-næringsstoffer:

Nøyaktig kontroll av næringsstoffer betyr større avlinger

Takket være en grundig kontroll av næringstilførselen i vekst- og blomstringsfasen til plantene sikrer CANNA AQUA-næringsstoffene en fantastisk avling. AQUA-næringsstoffene tilføres direkte til plantens røtter.

Brukervennlig, pH-verdien behøver ikke justeres

Formelen er laget slik at plantene regulere pH-verdien selv. pH-verdien i næringstanken forblir alltid innenfor det optimale pH-område. Dette betyr at så lenge du har sørget for riktig pH-verdi fra starten av, trenger den ikke korrigeres på et senere tidspunkt.

Planter absorberer ikke alle næringsstoffene i like mengder og hastighet. Dette betyr at sammensetningen og syrenivået i næringsløsningen endres over tid. CANNA AQUA-næringsstoffer er utviklet på en slik måte at plantene alltid kan oppta den riktige kombinasjonen av næringsstoffer som er nødvendig for optimal vekst og blomstring. Takket være to forskjellige næringsløsninger for den vegetative (Aqua Vega) og generative (Aqua Flores) fasen av avlingen, forblir pH-verdien så stabil som mulig. Den opprettholdes alltid innenfor de optimale grensene på 5,2 og 6,2. Du trenger ikke å justere den. Dersom pH-verdien i utgangspunktet er satt til 5,2 vil pH-verdien forbli mellom 5,2 og 6,2.

Grafen viser den naturlige pH-utviklingen når CANNA AQUA brukes.
Grensen kan overskrides et lite øyeblikk når røttene fester rot.

aqua_ph_graph

Dette gjør CANNA AQUA unik i forhold til alle andre eksisterende næringsformler. En av de mest komplekse dyrkingssystemene gjøres enklere med CANNA AQUA!

Testet om og om igjen

På grunn av CANNAs strenge kvalitetskrav ble ikke CANNA AQUA introdusert før i 1999. Den riktige formelen ble funnet etter år med testing og finjustering, og et enestående høyt antall dyrkingstester i CANNAs forskningslaboratorier. CANNA brukte også ekspertisen til en utvalgt gruppe dyrkere. Denne unike kombinasjonen av laboratorie- og feltforsøk resulterte i en enorm mengde informasjon. Resultatet er at CANNA AQUA utmerker seg i allsidighet, stabilitet, avling og brukervennlighet.