I resirkuleringssystemer kan pH-verdien variere mer enn i hydroponiske systemer. Det samme gjelder EC-verdien. Så det er lurt å sjekke EC- og pH-nivåene regelmessig. Men ... AQUA-næringsstoffene er balansert på en slik måte at man ikke trenger å justere pH-verdien.

Næringens styrke (EK)

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

En EK-måler kan måle konsentrasjonen av oppløste salter og kan også måle det totale volumet av næringselementer som oppløses. I resirkulerende systemer kan man ikke stole på dette 100 %. Dette fordi noen næringselementer har bygget seg opp i næringsløs­ningen samtidig som andre har blitt utvannet.

Det anbefales å begynne med en EK mellom 0,8 og 1,0 høyere enn EK fra vannforsyningen og gradvis øke dette etter behov til maksimalt 1,3-1,7 over vannforsyningens EK. Å sjekke næringsløsningens pH- og EK-nivåer og observere plantene regelmessig er nødvendig for å handle riktig, til riktig tid. (Ved behov), pH-svingninger mellom 5,2 og 6,2 er optimalt. (Se grafens pH-utvikling ved bruk av AQUA-næring)

Ikke handle for raskt!

Surhetsgrad

Stabile pH-verdier

Stabile pH-verdier er viktig for å optimalisere tilgjengeligheten av næringsstoffer for plantene. Hvis vi sammenlikner åpne systemer med resirkulerende systemer, ser vi at pH-verdien i sistnevnte svinger mer og bør derfor overvåkes nøyere. Denne svingningen skjer fordi avfallsprodukter fra røttene direkte påvirker næringsløsningens pH-verdi. Denne påvirkningen er blant annet avhengig av plantens utviklingsstadie, tilstand, næringsløsningens sammensetning og vannforsyningen.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

I vekstfasen pleier planter å få næringsløsningens pH til å stige.Dette skjer fordi røttene på dette stadiet kan trekke ut relativt store mengder elementer som øker pH-nivået. I blomstringsfasen skjer det motsatte; røttene produserer nå syrlige sekreter som får næringsløsningens pH til å synke.

Næringsløsningens sammensetning avgjør i stor grad om røttene avgir basiske eller sure sekreter. Ved å bruke ulike næringsløsninger som er tilpasses de ulike fasene i avlingen (vegetativ og generativ), sikrer du at pH-nivået er så stabilt som mulig.

Sporelementer

Sporelementer i vannet påvirker også pH-nivået under dyr­king. I områder med hardt vann (høyt innhold av bikarbonat) viser næringsløsningens pH en tendens til å stige etter at løsningen har blitt preparert og pH-nivået balansert. Ved å balansere næringsløsningen med en lavere pH-verdi (5,2-5,3), nøytraliseres mer bikarbonat og pH-nivået viser mindre tendens til å stige. I områder med bløtt vann med lavt innhold av bikarbonat (osmotisk vann), er det mer sannsynlig at fall i pH-verdi forekommer. Dette skjer fordi bløtt vann har mindre pH-bufferkapasitet enn hardt vann, og dette er også grunnen til at man må preparere næringsløsninger med høyere pH (5,8-6,2) i områder med bløtt og osmotisk vann.

Hvis pH-nivåer er for lavt, vil noen næringselementer som jern og mangan samt giftige aluminium oppløses lettere, noe som kan forårsake skade på grunn av overflod av næringsstoffer. Hvis pH-nivået faller for lavt, er det fornuftig å øke det ved å bruke et kaustisk produkt som inneholder bikarbonat. Ved å gjøre dette øker man ikke bare pH-nivået, men også næringsløsningens pH-buffer.

pH-svingninger med AQUA

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Påvirke pH-nivået

Planter er i stand til å aktivt på­virke næringsløsningens pH. Hvis inntaket av næring forstyrres når plantene opplever et patogenisk angrep, for eksempel mugg, kan det få næringsløsningens pH til å falle under 3. Et annet symptom kan merkes med jernmangel, og i dette tilfelle blir pH-nivået aktivt senket for å gjøre jern mer tilg­jengelig for plantene. Derfor anbefales det ikke å ha samme pH-verdi hele tiden. Med en god næringsløsning og en pH mellom 5,2 og 6,2 bør det ikke oppstå næringsproblemer. Hvis pH-nivået blir lavere enn 5,0 eller høyere enn 6,4 i noen dager, anbefales det å utføre manuelle justeringer eller endre sammensetningen av næringen.

Hvis CANNA Aqua Vega brukes og pH-nivået faller for lavt i løpet av syklusen på 12 timer, anbefales det å bytte til CANNA Aqua Flores (Flores er mindre sur; det er viktig å merke seg at planten nå mottar næring som er best mulig for dens blomstring).

Tilgjengelighet av pH vs. næringselement

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Stabil pH

Med CANNA AQUA prøver man å sikre at pH-nivået til næringsløsningen forblir så stabilt som mulig uten å påvirke kvaliteten på næringen.

I tester som ble utført hvor det daglige pH-nivået og EK ble målt og fullstendige, ukentlige næringsanalyser ble foretatt, ble det vist at pH-nivået svingte mellom 5,2 og 6,2 i løpet av hele dyrkingssyklusen (unntatt de første dagene). Det var ikke nødvendig å korrigere pH-nivået i det hele tatt.

Tagger :