I et resirkuleringssystem renner ikke dreneringsvannet ut, men det blir gjenbrukt. Det finnes flere ulike typer resirkuleringssystemer: NFT (næringsfilmteknikk), aeroponikk, flo- og flom-systemer og dryppsystemer.

Teknikk for næringsflyt

Den første NFT (Nutrient Flow Technique – næringsfilmteknikk) ble introdusert på 1970-tallet. Allen Cooper utviklet det første NFT-systemet i England. I NFT-systemer tilfører en rekke rør en konstant, mild flyt av næringsløsning til røttene. Næringsløsningen som dreneres fra røttene samles opp i et reservoar og resirkuleres deretter til plantene.

Nylig har NFT-bord også blitt svært populære for dyrking på denne måten. Denne tilnærmingen fungerer med samme prinsipp som det første rørsystemet som ble utviklet. For å sikre at næringsløsningen har tilstrekkelig flyt, må rørene selv ha et fall på rundt 1 %. I en tunnelkonstruksjon bør flythastigheten være rundt 1 liter per minutt. Sørg for at rotmassen på bunnen av tunnelen ikke blir for tett!

Hvis dette skjer er det fare for at næringsløsningen vil flyte over det ytre laget av røttene, slik at det ikke blir nok kontakt mellom næringsløsningen og røttene inne i rotmassen. Under disse omstendighetene vil plantene råtne raskere og næringsmangel kan oppstå.

Image
Recirculating systems

For å hindre at en tykk rotmasse utvikler seg, anbefales det å sørge for at rørene ikke er lengre enn 9 meter og at de har en diameter på minst 30 cm.

En nært forestående næringsmangel i et NFT-system kan ofte først ses på plantene på slutten av flyten (de laveste plantene). Dette fordi plantene på begynnelsen og midten av flyten fortsatt er i stand til å trekke ut næring fra næringsløsningen. Ved å holde et øye med disse plantene, kan næringsmangel oppdages og korrigeres raskere. Korrigering oppnås ved å øke flythastigheten og/eller øke styrken (EK) på løsningen.

I tillegg til næringsmangel er oksyg­enmangel ofte de første problemene som ses med plantene på slutten av flyten. Mangel på oksygen får røttene til å bli brune med et korresponderende fall i plantenes opptak av vann og næring. Sjansene for at oksygenmangel oppstår er størst under den fruktdannende fasen og i stressfylte situasjoner. Bruk av enzymer som stimulerer rotned­bryting fører til færre døde røtter og en mer levedyktig plante. Under normale omstendigheter vil det alltid være en visse mengde døde rotmaterialer i systemet, men så lenge det er nok hvite, sunne røtter, er det ingen grunn til å få panikk.

Aeroponikk

Aeroponikk ble introdusert i 1982, noen få år etter NFT-systemet; det kommer opprinnelig fra Israel. Aeroponikk er et system hvor tåke brukes for å kontinuerlig bade røttene i svært små dråper. Jo mind­re dråpene er, jo bedre er kontakten mellom næringsløsningen og røtten, og jo bedre er opptaket av næring og vann.

Image
Recirculating systems

Gitt at røttene praktisk talt vokser i luften, har de alltid nok oksygen tilgjengelig og store avlinger blir mu­lig. De største ulempene med aeroponiske systemer er de rela­tivt høye oppstartskostnadene og at systemet er utsatt for feil. Å etterlate et tynt lag med vann på bunnen av tåkerommet vil sikre at plantene ikke mangler vann hvis systemet skulle feile.

Flo- og fjæresystemer

I et flo- og fjæresystem plasseres plantene i en boks som regelmessig pumpes full av næringsløsning. Substratet suger opp næringsløsningen som deretter pumpes bort. Ved å fylle boksen med næringsløsning presses den gamle luften ut mens løsningen pumpes bort og frisk luft strømmer inn i mediet.

For å hindre oksygenmangel rundt røttene, må mediet ikke bløtlegges for lenge i vann og det må inneholder nok luft når næringsløsningen har blitt drenert bort. En retningslinje for dette er å sikre at prosessen med å pumpe fullt og deretter tømme ikke bør ta mer enn 30 minutter.

Image
Recirculating systems

Den anbefalte frekvensen på flo avhenger av substratet som brukes og hver plantes rotvolum. CANNA Clay Pebbles holder på lite vann og må vannes oftere enn et system med steinull som vil holde på mer vann.

Dryppsystemer

Dryppsystemer er kanskje de mest vanlige hydroponiske systemene i verden på grunn av deres enkelhet. En klokke kontrollerer en pumpe i næringstanken. Når klokken skrur seg på, drypper pumpen og en liten dråpemekanisme næringsløsningen over basen til hver plante. Den overflødige næringsløsningen fanges opp i næringsreservoaret til etterfølgende gjenbruk eller dreneres bort.

Image
Recirculating systems

I dette systemet holdes plantene i et inert substrat. Som med flo- og fjæresystemet, er vanningsfrekvensen annerledes.

Tagger :