Hydroponiske dyrkingssystemer er svært populære, og populariteten vil bare øke. Hydroponiske systemer er egnet for både små- og storskaladyrking. Direkte kontrollalternativer betyr større avlinger hvor riktige næringsstoffer anvendes. Med den nåværende sofistikasjonen innen måleu­tstyr og teknologisk utvik­ling i hele industrien, ser framtiden lys ut. Hydroponiske systemer har til og med blitt utviklet for å gi astronauter fersk mat under ekspedisjoner til Mars.

Historie

Image
Hydroponics in short

Ordet hydroponikk kommer fra de greske ordene hydro (vann) og ponos (å arbeide) og betyr bokstavelig talt «vannarbeid». De første hydroponiske systemene ble utviklet i antikken. Faktisk var de hengende hagene i Babylon og de flytende hagene til aztekerne i Mexico de første hydroponiske systemene. Takket være kontinuerlig flom var det mulig å dyrke mat hele året.

Grunnlaget for moderne hydroponiske systemer ble lagt etter eksperimentene som fant sted fra 1865-1895 og ble utført av de tyske forskerne Von Sachs og Knop. De oppdaget at planter trenger visse næringselementer for å utvikle seg.

De første vellykkede hydroponiske systemene ble utviklet på 1930-tallet av Dr. Gericke i den amerikanske staten California. Under andre verdenskrig ble disse systemene tilpasset for å gi amerikanske soldater ferske grønnsaker. De første hydroponiske systemene ble tilpasset for kommersielle formål til å produsere grønnsaker og blomster på 1970- og 80-tallet.

Hydroponikk er ...

En metode for å dyrke planter uten plantejord, hvor alle næringsstoffene tilføres gjennom vannet. Et skille går mellom «ekte» hydroponiske systemer hvor plantene dyrkes uten bruk av substrat (NFT, aeroponikk) og hydro­poniske systemer som bruker substrat (steinull, perlitt, kokos, lecakuler og torv). Typen næringsstoff som må brukes avhenger av systemtypen. Et viktig skille kan også trekkes mellom åpne og lukkede systemer.

Image
Hydroponics in short

I åpne dyrkingssystemer tilføres substrat kontinuerlig med ferske næringsstoffer, mens de gamle fjernes fra substratet av dreneringssystemet. I et lukket eller resirkulerende system fjernes ikke næringsstoffene av dreneringssystemet, de samles opp og tilføres plantene på nytt. Dette er spesielt nyttig hvis ingen substrat brukes i dyrking eller hvis substratet holder på relativt lite fuktighet (bakte lecakuler og perlitt).

Det er svært viktig i hydroponiske dyrkingssystemer at næringsløsningen inneholder alle nødvendige elementer som plantene trenger i riktige proporsjoner. Den mest egnede systemtypen avhenger av dyrkerens preferanse og erfaring.

Hydroponikk, fordeler og ulemper

  Åpent system Lukkede systemer (resirkulering)
Fordeler Lettere å kontrollere da planten mottar ferske næringsstoffer kontinuerlig.

Egnet også for dyrking med springvann av lav kvalitet (EK på 0,75 eller høyere).
Ingen drenering nødvendig for brukte næringsstoffer.

Mye luft tilgjengelig for røttene når riktig substrat brukes.
Ulemper Høyere tap av vann og næringsstoffer. Må skylles bort. Sykdommer kan spres i hele systemet ved å resirkulere næringsstoffer.

pH- og EK-nivåer må overvåkes.
Næringsstoff CANNA HYDRO CANNA AQUA
Tagger :