Det er et par ting du må ta hensyn til når du dyrker i et resirkuleringssystem. Du trenger bra vannkvalitet, riktig sammensetning av næringsstoffer og riktig temperatur i dyrkerommet.

Vannkvalitet

Vannkvaliteten kan gjøre det svært vanskelig å oppnå gode resultater med resirkulerende systemer. Høye andeler av bikarbonat, sodium, klorid eller tungmetaller som sink, jern eller mangan forårsaker vanlige problemer som stammer fra vannkvaliteten. Springvann med høy EK (høyere enn 0,75) kan bety høye konsentrasjoner av sodium eller klorid og kan forårsake problemer. Bruk av et reversert osmotisk filter kan redusere høyt sodium- og kloridinnhold i springvannet.

Brønnvann eller vann som tappes inn via sinkrør kan inneholde for mange tungmetaller. Spring- og overflatevann kan inneholde organisk forurensning og rester av ugressmidler som kan ha en negativ effekt på plantenes vekst.

Image
Growing on recirculating systems

Sammensetning

Proporsjonene av de ulike næringselementene er viktigere for resirkulerende systemer enn andre systemer. Dette fordi planten direkte påvirker sammensetningen av næringen. Ikke alle næringsstoffer absorberes like lett av planten. Kalium (K) absorberes mye lettere enn kalsium. I en resirkulerende næringsløsning, vil kaliumkonsentrasjonen falle mye raskere mens kalsium kan samle seg opp. Et annet viktig aspekt ved næringsstoffet er typen nitrogen. Hvis nitrogen tilbys i form av nitrat, vil absorbsjonen av kalium og kalsium stimuleres samtidig som pH-nivået i næringsløsningen stiger; hvis nitrogen tilbys i form av ammonium, vil resultatet bli det motsatte.

Den letteste måten å unngå problemer med næringsstoffer på, er å bruke ferdiglagde næringsstoffer med en komposisjon egnet for dyrking i resirkulerende systemer.

CANNA har utviklet en egen serie med næringsstoffer til dette: CANNA AQUA.

Sykdommer og pester

Den store fordelen med hydroponikk er at de inerte substratene som brukes er sterile, og inneholder derfor ikke sykdommer eller ugress. Men dette betyr ikke at ingen sykdommer oppstår. Fraværet av konkurrerende mikroorganismer betyr at sykdommer og pester som intro­duseres kan utvikle seg mye raskere, og en patogen mugg kan infisere alle plantene via det sirkulerende vannet.

Til tross for dette kan nyttige mikroorganismer administreres for å bremse sykdommer og skape et sunt mikroklima. Eksempler på positive mikro­organismer er Bacillus Subtillus og Trichoderma Harazium. Disse mikro­organismene kan produsere antibiotika og enzymer som hindrer utviklingen av soppsykdommer.

Soppmikrobene Pythium og Fusarium er vanligvis årsaken til de vanligste sykdommene i resirkulerende systemer (for mer informasjon, se CANNAs infoskriv om Fusarium og Pythium). Pythium er en type muggsopp som penetrerer røttene og forstyrrer absorbsjonen av vann og næringsstoffer. Røttene blir hovne og tuppen av røttene blir brune. Bladene blir ofte gule og røde årer oppstår. Både svake og sterke, aggressive typer av fusarium har blitt oppdaget. Svake fusariumtyper kan forårsake fordampningsproblemer som får planten til å bli halt. Aggressive typer fører til en brun misfarging på de vaskulære ansamlingene nær toppen av planten. Basen av stilken blir også hard.

Image
Growing on recirculating systems

Dessverre finnes ingen effektive tiltak for å motkjempe soppsykdommer. Bruk av kje­miske soppmidler anbefales ikke, da de danner en risiko for produsenten og forbrukeren samt miljøet. En forskningsstudie i Sveits avdekket at 6 % av de kommersielle planteprøvene var forurenset med ugressmidler etter uriktig bruk av kjemiske soppmidler! Soppsykdommer er ofte vanskelig å motkjempe når de først har fått utvikle seg. Det er derfor det er svært viktig å gjøre alt for å forhindre eller undertrykke disse sykdommene. Flere tiltak finnes som kan implementeres som del av dyrkingsprosessen: Pythiumtyper utvikler seg raskest ved temperaturer over 25 °C. Ved å sørge for at temperaturen i rommet og næringsløsningen holdes lav, rundt 20 °C, kan du undertrykke veksten av Pythium. Sørg for at temperaturen ikke faller under 15 °C, fordi dette vil redusere absor­bsjonskapasiteten til røttene for mye. Soppsykdommer trives heller ikke i tørre omgivelser. Dette kan oppnås ved å sørge for at luftfuktigheten ikke stiger for mye om natten og at området mellom plantene er godt ventilert for å hindre høy grad av atmosf­ærisk luftfuktighet.

Så langt har god hygiene vist seg å være det beste våpenet mot soppbaserte sykdommer. Muggsporer kan lett spres via klær eller hud. Derfor bør du unngå å besøke flere områder på en dag hvis du mistenker at de kan inneholde sykdommer. Muggsporer kan også spres via forurensede materialer (som potter som fortsatt inneholder spor av muggen). Sørg for at startmaterialene er rengjort før hver avling! Sykdommer kan også mottas og spres fra avskjæringer som kjøpes. Kjøp kun avskjæringer fra pålitelige leverandører eller bruk dine egne.

Temperatur

En passende temperatur er viktig for optimal planteaktivitet. For toppresultater må temperaturen være minst 20 °C. Temperaturer over 30 °C kan forårsake problemer hos temperatursensitive typer, spesielt når dette kombineres med lav luftfuktighet. Temperaturen bør være mellom 20 °C og 30 °C for å unngå problemer.

God rotutvikling krever at temperaturen i næringsløsningen er høy (20-25 °C). Under 15 °C svekkes absorbsjonskapa­siteten raskt; næringstransporten i planten stagnerer og avlingene reduseres. Planteveksten svekkes og rotsystemet blir dårligere (færre gre­ner og færre rothår). Det første visuelle tegnet på at temperaturen er for lav, er den lilla fargen på bladstilkene, hovedårene og stilken. Hvis de lave temperaturene vedvarer, kan bladene også bli deformert. Absorbsjonen av nitrat, fosfat, magnesium, kalium, jern og mangan hindres mest ved lave temperaturer.

Hvis forskjellen mellom tem­peraturene i de mørke og lyse periodene blir for stor, kan problemer oppså umiddel­bart etter at lampene er skrudd på. Bladene blir varme og vann vil begynne å fordampe. Men røttene er for kalde til å absorbere nok vann. Dette vil få planten til å henge og kanskje råtne. Prøv å unngå store forskjeller mellom natt- og dagtemperaturer i størst mulig grad (ikke mer enn noen få graders forskjell). Å opprettholde en optimal rottempera­tur er en forutsetning for gode resultater. Et varmeelement for akvarier med termostat kan brukes som en billig måte å opprettholde temperaturen.

Tagger :