Nitrogen er et av de viktigste elementene en plante trenger. Det er en viktig leverandør av proteiner, klorofyll, vitaminer, hormoner og DNA. Fordi det er en komponent av enzymer, er nitrogen involvert i alle enzymreaksjoner og spiller en aktiv rolle i plantens metabolisme.

Nitrogen absorberes hovedsakelig av planten i form av nitrat og ammonium. Det kan også absorberes via små organiske molekyler. Det er viktig at balansen mellom nitrat og ammonium er riktig under vanningen, ellers vil pH-nivået i rhizosfæren (miljøet som umiddelbart omgir røttene) bli for høyt eller for lavt. Planter med nitrat som nitrogenkilde har høyere organisk surt innhold. Dette påvirker blant annet smaken og lagringstiden.

Nitrat konverteres til ammonium i planten via enzymet nitroreduktase. Ammonium assimileres deretter til organiske molekyler. Nitrogen har en positiv innvirkning på plantens vekst. Planten får større blader, flere grener og den vegetative perioden forlenges.

Kort om nitrogen

Hva er det og hva gjør det?
Nitrogen er en komponent av enzymer og er derfor involvert i alle enzymreaksjoner og spiller en aktiv rolle i plantens metabolisme.
Hva kan du se?
Lilla streker. Gulnende blader. Bladene faller av.
Hva kan du gjøre?
Øke EK i vannet eller tilsette ekstra nitrogen.
Image
Nitrogen deficiency guide

Symptomer på mangel

Stilkene vil bli lilla og bladene vil bli gule og til slutt falle av.

Image
Nitrogen deficiency guide

Utvikling av mangel

 • Raskt etterfulgt av større blader i midtre og øvre deler av planten.
 • Planten får en lysere farge.
 • Større blader i nedre del av planten blir lys grønne. Bladstilkene til de mindre bladene blir også lilla nå. Typiske vertikale, lilla striper oppstår på stilken.
 • Blader i den nedre delen av planten blir gulere og deretter hvite. Til slutt blir bladene hvite og faller av.
 • Veksten hemmes betydelig, noe som gir kortere planter, tynnere stilker, mindre bladdannelse og mindre blader.
 • Videre gulning og hvitning oppstår i øvre og midtre deler av planten.
 • Blader på vekstpunkter forblir grønne lenger, men de er mye mindre grønne enn ved normale nitrogennivåer.
 • Tvunget blomstring starter og det oppstår betydelig bladtap. Betydelig reduksjon i avling.

Årsaker til mangel

Mangel kan skyldes uriktig vanning eller vanning som inneholder utilstrekkelige næringselementer. Substrater som inneholder mye friskt, organisk materiale kan forårsake nitrogenmangel fordi mikroorganismer binder nitrogen. Mye nitrogen kan bindes, spesielt de første ukene; dette frigjøres senere, men da er det vanligvis for sent.

Image
Nitrogen deficiency guide

Løsninger for å reparere en mangel

 • Øk EK i vannet og rens substratet med det.
 • Legg til nitrogen selv i vanningsløsningen ved å bruke urea, blod, semi-flytende møkk eller ved å br­uke et spesielt «mononæringsprodukt».
 • Spray undersiden av bladene med en nitrogenløsning. Dette kan best gjøres på slutten av dagen, rett før lysene skrus av. Pass på at du ikke forårsaker brann.
Tagger :