Det er nødvendig for alle aktiviteter som involverer vanntransport og åpning og lukking av stomier. Kalium tar hånd om styrken og kvaliteten til planten, og kontrollerer utallige andre pro­sesser som karbohydratsystemet.

Kort om kalium

Hva er det og hva gjør det?
Kalium tar seg av styrken og kvaliteten på planten.
Kontrollerer utallige andre prosesser, slik som karbohydratsystemet.
Hva kan du se?
Døde kanter på bladene.
Hva kan du gjøre?
Hvis EK i substratet eller plantejorden er høyt, kan du rense den med rent vann.
Tilsett kalium.
Image
Potassium deficiency guide

Symptomer på mangel

Fordampning reduseres hvis det er mangel på kalium. En konsekvens er at temperaturen i bladene vil øke og cellene vil bli forbrent. Dette skjer vanligvis på kantene av bladene hvor fordampning vanligvis er høyest.

Utvikling av mangel

Image
Potassium deficiency guide
  • Tuppene på de yngre bladene viser grå kanter.
  • Bladene blir gule fra kanten i retning av årene og rustfargede, døde flekker vises på bladene.
  • Tuppene av bladene krøller seg radikalt og deler av bladene begynner å råtne. Bladene fortsetter å krølle seg og faller til slutt av.
  • Ekstrem mangel produserer magre, usunne planter med sterkt redusert blomstring.

Årsaker til mangel

  • For lite eller feil type gjødsel.
  • Dyrking i kaliumfylt plantejord.
  • Overflod av sodium (kjøkkensalt) i rotmiljøet, da sodium senker inntak av kalium.

Løsninger på mangel

Image
Potassium deficiency guide
  • Hvis EK i substratet eller plantejorden er høy, kan du rense med vann.
  • Ha i kalium selv, enten i uorganisk form: løs opp 5 - 10 gram kaliumnitrat i 10 liter vann. I sur plantejord kan du tilsette kaliumbikarbonat eller kaliumhydroksid (5 ml i 10 liter vann).
  • Ha i kalium i organisk form: Ha i en vannløsning av treaske, kyllingmøkk eller en møkkblanding (pass på at du ikke brenner røttene). Ekstrakter fra druefamilien inneholder også mye kalium.

Til informasjon

Kalium absorberes raskt og enkelt av planten. I et hydroponisk system vil resultatene bli synlige i løpet av noen dager. Kaliumsupple­mentering ved bladgjødsling anbefales ikke.

For mye kalium vil forårsake saltskade, kalsium- og magnesiummangel samt forsuring av rotmiljøet!

Tagger :