Mangan er et essensielt sporelement for alle planter. Mangan fungerer som aktivator for ulike enzymreaksjoner i planten, for eksempel i vannsplitting under fotosyntesen, syntesen av aminosyrer og proteiner samt oppbygging av plantecellemembraner og kloroplaster. Mangan tas vanligvis opp i røttene. Når det har kommet inn i planten, er det vanskelig å transportere, men ikke så vanskelig som for eksempel kalsium eller jern. Silikon og molybdenum forbedrer transportmulighetene for mangan i planten.

Kort om mangan

Hva er det og hva gjør det?
Metallisk mangan er et essensielt spornæringsstoff og fungerer som en aktivator for ulike enzymreaksjoner i planten.
Hva kan du se?
Gule striper vises mellom bladets sideårer.
Hva kan du gjøre?
Bruke produkter som inneholder sporelementer (Tracemix).
Image
Manganese deficiency guide

Symptomer på mangel

Mangel på mangan forårsaker ulike fysiologiske endringer i planten på grunn av en reduksjon i proteinproduksjonen. Blant annet får dette mindre nitrat til å feste seg i planten, noe som kan føre til farlig høye nivåer av nitrat. I tillegg hemmes mange kjemiske reaksjoner i planteceller som kan føre til oppbygging av organiske syrer.

Utvikling av mangel

Utviklingen i kronologisk rekkefølge:

  • Gule striper oppstår mellom bladets sideårer på de større bladene på toppen av planten.
  • Gulningen mellom sideårene sprer seg videre over bladet og små, gul/brune nekrotiske flekker kan dannes.
  • Resultatet er en liten plante (-10 %) med minimal produksjon av frukt/blomster.

Årsaker til mangel

Image
Manganese deficiency guide

I praksis er den vanligste årsaken at pH-nivået i substratet er for høyt. Som jern, oppløses mangan lett ved lav pH-verdi i substratet. Hvis pH-nivået er for lavt, kan en risiko for overflødig mangan oppstå. Ved høye pH-nivåer blir mangan til manganoksid (MnO2) som ikke kan tas opp av planten og som kan forårsake mangel.

Løsninger for å reparere en mangel

  • Sjekk mediets pH når de første symptomene er merkbare. Høye pH-verdier betyr at det er mindre mangan tilgjengelig for planten. Ved å senke pH i næringen (pH min (ned)), kan mediets pH senkes til 5,0-5,5.
  • Lav substrattemperatur kan være årsaken til redusert absorbsjon av mangan. Hvis en mangel oppdages, sjekk at substrattemperaturen er tilstrekkelig høy (20-25 °C) i løpet av dagen.
  • Bruk av produkter som inneholder sporelementer (Tracemix) kan også hjelpe. Mangel på mangan er vanligvis ikke et frittstående problem. For å forenkle transport av mangan i planten, er det behov for molybdenum. Men problemet kan like godt være mangel på molybdenum. Høye nivåer av fosfor kan også føre til redusert tilgjengelighet av sporelementer som sink, kobber og (selvsagt) mangan. CANNA anbefaler å bruke en blanding av alle nødvendige sporelementer. Sporelementer kan gis til planten både under vanning og ved å spraye bladene. Spray planten på slutten av dagen og spray daglig med vann etter spraying for å hindre forbrenning.
Image
Manganese deficiency guide

Overflødig mangan!

Når det er høye konsentrasjoner, blir mangan til manganoksid (MnO2 eller sort mangan) som forårsaker gulbrune flekker på bladene. Først vil små flekker vises på hoved- og sideårene på bladet, etter dette vil flekkene spre seg ut fra årene. Overflødig mangan kan være et resultat av lav pH i substratet.

Tagger :