Jern er et vitalt element for planteliv. Jern har mange viktige funksjoner i den totale metabolismen til planten, og er essensielt for syntesen av klorofyll. Vanligvis absorberes jern dårlig av planten. Det kan kun tas opp godt nok av røttene i visse former og under riktige omstendigheter. Plantejord inneholder sjelden for lite jern, men det er mulig at former av jern som kan absorberes av planten mangler. Absorbsjonen av jern er svært avhengig av pH-nivået. Vanlig­vis er det nok jern til stede i absorberbar form i sur plantejord.

Kort om jern

Hva er det og hva gjør det?
Jern har flere viktige funksjoner i plantens totale metabolisme og det er essensielt for syntesen av klorofyll.
Hva kan du se?
Sterk gulning av spesielt unge blader.
Vekstskudd mellom årene.
Hva kan du gjøre?
Det beste er å spraye plantene med en vannløsning av EDDHA eller EDTA.
Image
Iron deficiency guide

Symptomer på mangel

Jernmangel kan oppstå i perioder med stor vekst eller mye stress for plantene, og kjennetegnes ved sterk gulning av de unge bladene og vekstskuddene mellom årene. Dette oppstår hovedsakelig fordi jern ikke er mobilt i planten. De unge bladene kan ikke trekke ut jern fra de eldre bladene. Med alvorlig jernmangel kan de eldre bladene og de mindre årene i bladet også bli gule.

Utvikling av mangel

 • Grønn/gul klorose, fra innsiden til utsiden i de yngre bladene og i vekstskuddene. Årene forblir stort sett grønne.
 • Fortsatt gulning av bladene til noen ganger hvite. Store blader blir også gule. Dette hemmer veksten.
 • I alvorlige tilfeller viser bladene tegn på nekrose, og plantens vekst og blomstring hemmes.
Image
Iron deficiency guide

Årsaker til mangel

 • pH-nivået i rotmiljøet er for høyt (pH> 6,5).
 • Rotmiljøet inneholder mye sink og/eller mangan.
 • Konsentrasjonen av jern er for lav i rotmiljøet.
 • Rottemperaturen er lav.
 • Rotmediet er for vått, noe som får oksygentilførselen i røttene til å stoppe opp.
 • Rotsystemet fungerer lite effektivt på grunn av skadede, infiserte eller døde røtter.
 • Det er for mye lys i næringstanken: lys promoterer vekst av alger. Alger bruker også opp jern og bryter ned jernpartikler.

Løsninger på mangel

Image
Iron deficiency guide
 • Senk pH-nivået.
 • Jernpartikler kan tilsettes substratet.
 • Drenering kan forbedres og jordtemperaturen kan økes.
 • Bladnæring med jernpartikler kan tilføres. Hvis god gjødsel brukes ved hydroponisk dyrking, er jernmangel nesten uaktuelt.
 • Det beste du kan gjøre er å spraye plantene med en vandig EDDHA-løsning. - (maks. 0,1 gram per liter) eller EDTA-partikler (maks. 0,5 gram per liter).
Tagger :