AQUA

Alt om EC og pH med AQUA

I resirkuleringssystemer kan pH-verdien variere mer enn i hydroponiske systemer. Det samme gjelder EC-verdien. Så det er lurt å sjekke EC- og pH-nivåene regelmessig. Men ... AQUA-næringsstoffene er balansert på en slik måte at man ikke trenger å justere pH-verdien.

Næringens styrke (EK)

infopaper-aqua_text_10.jpgEn EK-måler kan måle konsentrasjonen av oppløste salter og kan også måle det totale volumet av næringselementer som oppløses. I resirkulerende systemer kan man ikke stole på dette 100 %. Dette fordi noen næringselementer har bygget seg opp i næringsløs­ningen samtidig som andre har blitt utvannet.

Det anbefales å begynne med en EK mellom 0,8 og 1,0 høyere enn EK fra vannforsyningen og gradvis øke dette etter behov til maksimalt 1,3-1,7 over vannforsyningens EK. Å sjekke næringsløsningens pH- og EK-nivåer og observere plantene regelmessig er nødvendig for å handle riktig, til riktig tid. (Ved behov), pH-svingninger mellom 5,2 og 6,2 er optimalt. (Se grafens pH-utvikling ved bruk av AQUA-næring)

Ikke handle for raskt!

Surhetsgrad

Stabile pH-verdier

Stabile pH-verdier er viktig for å optimalisere tilgjengeligheten av næringsstoffer for plantene. Hvis vi sammenlikner åpne systemer med resirkulerende systemer, ser vi at pH-verdien i sistnevnte svinger mer og bør derfor overvåkes nøyere. Denne svingningen skjer fordi avfallsprodukter fra røttene direkte påvirker næringsløsningens pH-verdi. Denne påvirkningen er blant annet avhengig av plantens utviklingsstadie, tilstand, næringsløsningens sammensetning og vannforsyningen.

infopaper-aqua_text_11.jpg

I vekstfasen pleier planter å få næringsløsningens pH til å stige.Dette skjer fordi røttene på dette stadiet kan trekke ut relativt store mengder elementer som øker pH-nivået. I blomstringsfasen skjer det motsatte; røttene produserer nå syrlige sekreter som får næringsløsningens pH til å synke.

Næringsløsningens sammensetning avgjør i stor grad om røttene avgir basiske eller sure sekreter. Ved å bruke ulike næringsløsninger som er tilpasses de ulike fasene i avlingen (vegetativ og generativ), sikrer du at pH-nivået er så stabilt som mulig.

Sporelementer

Sporelementer i vannet påvirker også pH-nivået under dyr­king. I områder med hardt vann (høyt innhold av bikarbonat) viser næringsløsningens pH en tendens til å stige etter at løsningen har blitt preparert og pH-nivået balansert. Ved å balansere næringsløsningen med en lavere pH-verdi (5,2-5,3), nøytraliseres mer bikarbonat og pH-nivået viser mindre tendens til å stige. I områder med bløtt vann med lavt innhold av bikarbonat (osmotisk vann), er det mer sannsynlig at fall i pH-verdi forekommer. Dette skjer fordi bløtt vann har mindre pH-bufferkapasitet enn hardt vann, og dette er også grunnen til at man må preparere næringsløsninger med høyere pH (5,8-6,2) i områder med bløtt og osmotisk vann.

Hvis pH-nivåer er for lavt, vil noen næringselementer som jern og mangan samt giftige aluminium oppløses lettere, noe som kan forårsake skade på grunn av overflod av næringsstoffer. Hvis pH-nivået faller for lavt, er det fornuftig å øke det ved å bruke et kaustisk produkt som inneholder bikarbonat. Ved å gjøre dette øker man ikke bare pH-nivået, men også næringsløsningens pH-buffer.

pH-svingninger med AQUA

infopaper-aqua_text_12.png

Påvirke pH-nivået

Planter er i stand til å aktivt på­virke næringsløsningens pH. Hvis inntaket av næring forstyrres når plantene opplever et patogenisk angrep, for eksempel mugg, kan det få næringsløsningens pH til å falle under 3. Et annet symptom kan merkes med jernmangel, og i dette tilfelle blir pH-nivået aktivt senket for å gjøre jern mer tilg­jengelig for plantene. Derfor anbefales det ikke å ha samme pH-verdi hele tiden. Med en god næringsløsning og en pH mellom 5,2 og 6,2 bør det ikke oppstå næringsproblemer. Hvis pH-nivået blir lavere enn 5,0 eller høyere enn 6,4 i noen dager, anbefales det å utføre manuelle justeringer eller endre sammensetningen av næringen.

Hvis CANNA Aqua Vega brukes og pH-nivået faller for lavt i løpet av syklusen på 12 timer, anbefales det å bytte til CANNA Aqua Flores (Flores er mindre sur; det er viktig å merke seg at planten nå mottar næring som er best mulig for dens blomstring).

Tilgjengelighet av pH vs. næringselement

infopaper-aqua_text_13.gif

Stabil pH

Med CANNA AQUA prøver man å sikre at pH-nivået til næringsløsningen forblir så stabilt som mulig uten å påvirke kvaliteten på næringen.

I tester som ble utført hvor det daglige pH-nivået og EK ble målt og fullstendige, ukentlige næringsanalyser ble foretatt, ble det vist at pH-nivået svingte mellom 5,2 og 6,2 i løpet av hele dyrkingssyklusen (unntatt de første dagene). Det var ikke nødvendig å korrigere pH-nivået i det hele tatt.

Rate this article: 
No votes yet