Fordeler med CANNA HYDRO

CANNA HYDRO er det beste næringsstoffet for å dyrke med inerte substrater som steinull. Det brukes spesielt til hydroponiske systemer; dette er systemer hvor dreneringsvannet dreneres vekk eller såkalte åpne hydroponiske systemer.

Hvis du dyrker i et hydroponisk system trenger du et plantenæringsstoff som passer behovene til denne spesielle vekstmetoden. Substratene som brukes i hydroponiske systemer er stort sett inerte (som betyr at de ikke tilfører eller tar næringsstoffer fra næringsløsningen). Så alle næringsstoffene må være i næringsløsningen. Et overskudd av næringselementer kan føre til skade på planten, men de vil også ende opp i miljøet. CANNA HYDRO har en balansert mengde av alle næringsstoffene som planten trenger.

Fordeler med CANNA HYDRO

  • Med CANNA HYDRO kan du dyrke med presisjon. Dyrkere har full kontroll over hva plantene tilføres. Den krever mer kunnskap enn å dyrke i for eksempel jord, men man får større avling på grunn av at næringsabsorpsjonen enklere kan administreres. Man kan derfor umiddelbart gjøre justeringer hvis noe er i ferd med å gå galt.
  • Det er ingen skadelige ballaststoffer i HYDRO-næringsstoffet fordi dette vil ha en umiddelbar negativ innflytelse på plantens utvikling.
  • CANNA HYDRO kommer i forskjellige utgaver for hardt og bløtt vann. For å gjøre næringstilførselen så nøyaktig og fullstendig som mulig, må dette skilles mellom. Blant annet har vannkvalitet en effekt på tilgjengeligheten og tilførselen av næringsstoffer. For eksempel finnes det flere næringsstoffer som oppløses i hardt vann sammenlignet med bløtt vann (for eksempel magnesium og kalsium) og mer syre er nødvendig for å angi pH-verdien. Dette i sin tur påvirker tilgjengeligheten til de andre næringselementene.

Utgaver for hardt og bløtt vann

Et næringsstoff skal ikke bare være spesialdesignet for hydroponiske systemer, men det bør også passe til vanntypen fra springen. Det er derfor CANNA har utviklet utgaver for både hardt og bløtt vann i HYDRO-næringsserien. Dette sikrer at den riktige mengden næringsstoffer tilføres plantens rotsystem og at så lite som mulig av næringsstoffene vil ende opp i avløpsvannet; sunt for forbrukeren og bra for miljøet.

Hvorfor A- og B-næringsstoffer?

Både CANNA Hydro-næringsstoffer (CANNA Hydro Vega for vekstfasen og CANNA Hydro Flores for blomstringsfasen) består av to deler, en A-del og en B-del. Vi skiller mellom disse av en grunn. Hvis noen av elementene i del A og B blir blandet sammen på samme tid, lager de blokkeringer. Dette er grunnen til at du først skal tilføre A-komponenten og deretter B-komponenten.