Det finnes selvfølgelig mange gode grunner til å velge CANNA. CANNAs gode rykte kommer av vårt arbeid for å være ledende på vårt felt med nye utv­iklinger. Tross alt er CANNA-gjødsel den mest brukte i hele verden!

Hvorfor CANNA?

Kvaliteten på CANNA-gjødsel og vekstmedier er konsistent, og disse produktene oppfyller de høyeste kvalitetskravene. Dyrkere gara­nteres gode resultater fordi CANNA overvåker produ­ksjonsprosessen fra råmaterialer til ferdig produkt: kvaliteten overbeviser!

CANNA HYDRO-gjødsel

Siden lanseringen har CANNA Hydro Vega og CANNA Hydro Flores blitt brukte i hele verden av mange for­nøyde dyrkere. Komposisjonen av produktene i HYDRO-serien er tilpasset behovene til raskt voksende planter. CANNA Hydro Vega og CANNA Hydro Flores inneholder alle elementene en plante trenger i en form som kan absorberes direkte, noe som gar­anterer et optimalt opptak så fort planten begynner å vokse. Dette fører til maksimal avling og full blomstring. Ved dyrking i hydrokultur, er planten 100 % avhengig av næringsstoffene i irrigasjonsvannet. Og fordi dette irrigasjonsvannet vanligvis er basert på springvann, har CANNA optimalisert sine produkter for ulike typer springvann. Produktene er utformet for å hindre at salter samler seg opp, noe som er skadelig for miljøet.

CANNA-produkter skiller mellom to hovedfaser i utviklingen av planten. Først vil planten få høyde og mange blader i sin vekst eller vege­tative fase. CANNA har utviklet plantenæringsstoffet CANNA Hydro Vega spesielt for denne fasen. Planten fortsetter deretter til blomstring eller generativ fase. Ettersom plantens behov endrer seg, krever den ulike næringsstoffer: CANNA Hydro Flores.

CANNA Hydro Vega

Image
CANNA Hydro Vega

CANNA Hydro Vega er et komplett næringsstoff for vekstfasen, spesielt utviklet for dyr­king i inerte medier. Rask og sunn vekst kjennetegnes av store skudd og god utv­ikling av rotsystemet og dette danner grunnlaget for å oppnå toppresultater. CANNA Hydro Vega inneholder alle næringsstoffene en plante trenger i denne fasen. Du må bruke næringsløsningen 1 til 3 ganger hver dag.

Du må også sikre at dreneringen er slik at 10 til 20 % av irrigasjonsvannet med næringsstoffer forlater matten igjen! Under normale forhold vil du trenge 3 til 5 liter næringsløsning per kvadratmeter per dag.

 

CANNA Hydro Flores

Image
CANNA Hydro Flores

CANNA Hydro Flores er spesielt utviklet for bruk i blomstringsfasen. I løpet av plantens blomstringsfase, må alle næringsstoffene være tilgjengelige raskt og i riktige mengder for at planten skal absorbere dem direkte.

Så igjen, når du bruker CANNA Hydro Flores, må du sikre at dreneringen er slik at rundt 10 til 20 % forlater matten. Dette betyr vanligvis å tilføre 4 til 6 liter per kvadratmeter per dag.

Dette vil sikre at alle elementene er direkte tilg­jengelige for planten når planten trenger dem.

 

Bytte fra Vega til Flores

Hvordan vet du når du skal bytte næringsstoffer? I løpet av de første to ukene vil plantene gro raskt og de vil trenge betydelig mer vann. Når de første blomstene begynner å dannes, er det på tide å bytte fra CANNA Hydro Vega til CANNA Hydro Flores, og dette er vanligvis 1 til 3 uker etter oppstart av perioden med 12-timers lys.

«Skylle?»

For å hindre at gjødsel samler seg opp og dermed overflødighet eller mangel på spesifikke elementer i plantene, bør mattene skylles. Hvis det enda ikke har vært nødvendig å skylle steinullmattene, anbefales det å gjøre dette i den tredje uken.

Tagger :