CANNA HYDRO-næringsstoffer er spesielt utformet for å gi best mulig resultater når de brukes i kombinasjon med inert substrat. Av alle inerte substrater, er steinull det mest brukte. Steinull brukes mye i nederlandsk hagebruk fordi, av alle inerte substrater, sikrer steinull rask utvikling av gode rotsystemer og i tillegg kan det lett håndteres og har gode støtteegenskaper. Planter som dyrkes i steinull forblir oppreist uten ekstra støtte.

Substrater

I tillegg til steinull finnes det mange andre inerte substrater. I denne delen vil vi diskutere noen av disse, men me­d tanke på populariteten og egnetheten til steinull, vil vi diskutere dyrking i steinull i mer detalj.

Opphavet til dyrking i substrater

Selv om de første bøndene raskt oppdaget av plantene vokste bedre på restene til andre planter og møkk, tok det tusenvis av år før menneskene forsto hvorfor. Forskning på plantemat begynte for lenge siden, lenge før vår tid, men kun nylig, rundt 150 år siden, fant forskere ut hvilke substanser i møkken som gir næring til plantene. Og på grunn av disse oppdagelsene, ble kunstgjødselindustrien født.

Like før denne tidsepoken, introduserte Napoleon monokultur i Nederland, hvor én avling per jorde dyrkes. Kombinasjonen av disse nye systemene økte jordbruksproduksjonen til nye høyder. I starten produserte disse nye systemene fantastiske resultater, men denne suksessen ble raskt reversert. Ingen var kjent med disse dyrkingsmetodene og de var ikke klar over ulempene. Skaden ved dyr­king av grønnsaker var spesielt merkbar. År etter år ble masse kunstgjødsel brukt og skapte problemer i blandestrukturen og i jordas fruktbarhet. De samme avlingene ble dyrket år etter år i monokultur i jorda. Monokulturene frembrakte deretter mengder av pest. Blandinger som inneholdt pest var spesielt vanskelige å motvirke. En god løsning var nødvendig raskt. Bøndene begynte å plassere avlingene i egne avdelinger og dyrke dem med vekstmedier i stedet for på åpne jorder, og dette var begynnelsen på å dyrke i substrater.

Dyrking i substrater ble gjort for første gang i første halvdel av 1900-tallet. Ettersom plastbeholdere ble tilgjengelig, gjorde dyrking i substrater bet­ydelig fremgang. Produksjonen kunne økes og auto­matiseres. I praksis viste det seg at dyrking i substrater genererte opp mot 25 % større avlinger sammenliknet med dyrking på åpne jorder. Dette fordi næ­ringsstoffene kan justeres direkte i forhold til omgivelsene, når som helst.

Når CANNA HYDRO ble introdusert på 1980-tallet, ble seriøs, lavskala dyrking mulig i inerte medier og steinull spesielt. Denne CANNA HYDRO-formelen har blitt brukt i hele verden i mange år, og selv om mange har forsøkt å kopiere formelene, har ingen erstatning blitt utviklet enda.

Lecakuler

Image
Rock wool and other inert substrates

Lecakuler lages ved å forme leire til små kuler og deretter brenne disse i en varm ovn. Dette får leiren til å utvide seg og bli porøs. Lecakuler er tilgjengelige i ulike fasonger og størrelser og med to typer overflater: glatt og ru. Lecakuler har blitt brukt i hagebruk siden 1936. De har fordelen med at de kan gjenbrukes i opptil fem år om de rengjøres godt. Den største ulempen med lecakuler er at de nesten ikke kan absorbere fuktighet, noe som gjør dem uegnet for et substrat for hydroponiske systemer. Men de brukes ofte i resirkuleringssystemer hvor næringsstoffene kontinuerlig passerer røttene. Dette skjer fordi lecakulene har gode støtteegenskaper og er tyngre enn vann og derfor ikke flyter. I tillegg brukes lecakuler ofte i blandinger og som dreneringslag i bunnen av krukker når man dyrker i kokos eller blandinger.

Perlitt

Perlitt er en glassaktig, vulkansk stein som knuses og deretter bakes ved høy temperatur. Perlitt er også inert, men på grunn av sine svake støtteegenskaper, er det relativt sårbart som vekstmedium i seg selv. Men det kan brukes som forbedring og spesielt til å øke luftmengden i blandingen, selv om det i dag finnes mer miljøvennlige løsninger for å gjøre dette, slik som å tilsette hvit torv.

Mapito

Image
Rock wool and other inert substrates

Mapito er et svært lett medium med begrenset kapasitet for vannretensjon. Dette betyr at substratet vil tørke ut raskere, og derfor trenger det å vannes oftere. Mapito er en blanding av polyuretan (PU), steinull og noen ganger kokos eller perlitt. De fleste typer Mapito er ikke «rene», det vil si at de ofte har en høyere EK og en lavere pH enn det ideelle vekstmediet; dette er den største ule­mpen med Mapito. Så det er alltid vik­tig å avgjøre nøyaktig pH og EK i Mapito og rense grundig før bruk!

Tagger :