Gjødselen i CANNA HYDRO-serien er tilgjengelige i to versjoner, for hardt vann og for bløtt vann. Hvis hardheten til vannet er 6 dH eller mer, bruk varianten for hardt vann. Hvis hardheten til vannet er mindre enn 6 dH, anbefales varianten for bløtt vann.

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Det lokale vannselskapet vil kunne opplyse deg om hardheten til springvannet ditt. I noen områder endres vannkvaliteten regelmessig, så hvis du bor i et av disse områdene, er det lurt å kjøpe ditt eget sett for vanntesting. På denne måten sikrer du at du alltid begynner med best mulig materialer slik at du har en enda bedre sjanse til å oppnå toppresultater med minimal mengde avfallsnæringsstoffer! Denne presise balansen av næringsstoffer sikrer også at minst mulig næringsstoffer avhendes og dreneres til omgivelsene. Så det finnes fordeler på begge sider: et sunt produkt for dyrkeren og forbrukeren og minst mulig byrde for miljøet.

Bløte steinull før bruk

Før du putter planter i din nye plate av steinull, må du sikre at den er helt våt, denne prosessen kalles forhåndsbløting. Du bør bløte steinullen før bruk av to grunner: først for å optimalisere kapillærene i steinullen. Hvis det finnes tørre deler i platen, vil disse forbli tørre under dyrking, og platen vil aldri nå sin teoretiske maksimumskapasitet for vannretensjon. Og der­med vil plantene være mindre i stand til å absorbere tilstrekkelig vann og næringsstoffer. Et pusseskinn fungerer på samme måte: når det er tørt, er det vanskelig å få det ordentlig vått; når det er litt vått, kan det absorbere mye mer vann. Uriktig bløting, eller ingen forhåndsbløting, kan få katastrofale konsekvenser: det kan til og med bety at plantene dine dør i løpet av de første dagene.

For det andre forblir steinull et inert vekstmedium, det inneholder ingenting for å tilby en varm velkomst for de dyrebare plantene dine. Med en varm velkomst mener vi rotmil­jøet med en EK på rundt 1,3 og en pH-verdi på 5,6. Hvis steinullen bløtes med vanlig springvann, avhengig av vannforsyningen, vil EK og pH være henholdsvis rundt 0,5 og 7,5; ikke en ideell start for nye planter!

Vi anbefaler å bløte startblokkene i noen dager før du bløter platene; røttene til plantene må ha vokst gjennom blokkene før du kan begynne med platene. Så platene brukes kun når røttene til plantene er tilstrekkelig utviklet.

De første bløteverdiene for blokkene og platene er de samme; en EK på rundt 1,3 og en pH på rundt 5,6. I dette eksemplet er utgangspunktet at springvannet har en EK på rundt 0,5 og en pH-verdi på rundt 7,3. Disse verdiene kan avgjøres med pH- og EK-målere som er et uvurdelig hjelpemiddel for hagebrukere som dyrker i steinull. Til forhåndsbløtingen vil du ha behov for å lage en løsning av vann med en EK på 1,3 og en lav pH - juster pH-nivået i løsningen til 5,1.
MERK: Du vil kun ha behov for å justere pH-nivået så drastisk én gang!

Deretter lager du et hull i plastomslaget som dekker platen av steinull, akkurat stort nok til at en hageslange kan passere. Fest hageslangen til en nedsenknings­pumpe og fyll steinullplatene med minst 10 liter av denne løsningen. La løsningen være i platen i minst 12 timer; helst 24 til 48 timer.

EK er fikset, men på grunn av vannets effekt på steinullen, vil pH-verdien først falle til rundt 6,2 og deretter stabilisere seg på rundt 5,8. Steinull har en kontinuerlig, aktiv påvirkning på pH-verdien, så det er viktig å sjekke den regel­messig. Når platen har blitt bløtet i opptil 48 timer, er det tid for å skjære i plastomslaget slik at overflødig vann kan dreneres bort. Skjær i bunnen av platen og på det laveste punktet i dyrkingsbeholderen.

Endre pH i platen kontinuerlig

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Før du kan blande en tank med næringsstoffer, må du alltid sjekke platenes EK og pH. Du kan gjøre dette enkelt ved å ta ut noen av næringsstoffene fra platen med en målesprøyte. pH-nivået i platen vil endre seg kontinuerlig, så du må sjekke dette regelmessig og korrigere ved behov. Vi anbefaler å holde pH-nivået i næringstanken mellom 5,2 og 6,2.

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Når næringen i tanken er riktig blandet kan du begynne å gjødsle plantene. Vann planten forsiktig slik at 20 % dreneres bort på undersiden gjennom utskjæringene du foretok tidligere. Sjekk regelmessig at tilstrekkelig vann dreneres bort fra beholderen. Hvis ikke må du øke tilførselen av vann.

Hvilken gjødsel bør du bruke på dette stadiet? Vel, i startfasen når plantene fortsatt er i startblokkene, har CANNA utv­iklet CANNA Start til bruk i kombinasjon med CANNA RHIZOTONIC. Disse danner et ideelt grunnlag for å starte opp frø og avskjæringer.

Så fort plantene er plassert på platen eller annet vekstmedium, anbef­aler vi å bruke Vega-varianten for denne vekstmetoden, i dette tilfellet CANNA Hydro Vega.

Vanne og gjødsle planter: fertigasjonssystemer

Fertigasjonssystemer er systemer som irrigerer planten med vann som inneholder de nødvendige næringsstoffene. Fertigasjon kommer fra ordene irrigasjon og fertilisering eller gi vann og gjødsel samtidig. Irrigasjonssystemer er ikke nye; vi finner historier om dem i antikke skrifter. Men praksisen med å tilsette mineralgjødsel i irrigasjonsvannet er kun rundt 200 år gammel. Det finnes mange måter å fertigere planter på. Den vanligste metoden som brukes er med steinullplater med hydroponiske systemer via drypping.

Fertigasjon via drypping

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Noen ganger ser en plante svak ut sammenliknet med resten. Dette kan ha mange årsaker, men ofte er problemet relatert til en av dryppedysene som frigjør en annen mengde næringsløsning enn de andre.

Dermed får planten enten for mye eller for lite vann og antallet næringsstoffer varierer også. Det anbefales at man sjekker regelmessig for blokkerte dryppedyser og inspiserer dem nøye hver gang du starter en ny avling.

En god metode er å legge hver dyse på toppen av en tom flaske og skru på systemet. Etter en stund kan du sjekke om alle flaskene har mer eller mindre samme mengde væske. Uansett anbefaler vi å rengjøre dysene etter hver avling. Hva skal du bruke for å rengjøre dysene? Det vil være avhengig av råmaterialene de er laget av. En enkel metode for å rengjøre dysene er å tilsette rundt 250 ml CANNA pH- Grow til 10 liter vann og rense dysene med denne løsningen.

Avfall i dysene under vekst kan hindres ved å tilsette CANNA D-block til vannet under dyrking. Det er også viktig å hindre at alger vokser i næringstanken. Alger vil også blokkere dysene. Du kan hindre alger fra å vokse ved å eliminere lys fra tanken, så bruk et lokk.

Kapillærdyser er de minst nøya­ktige av alle dysere; planter får sjelden samme mengde vann. En glimrende løsning på dette problemet er å bruke dyser som kun frigjør vann ved et spesifikt trykk; trykk­ompenserende og selvlukkende dyser. I et slikt system, vil alle dyser begynner å irrigere samtidig og alle plantene får samme mengde vann. En annen fordel med dette er at et system med trykkompenserende dyser ikke må være sirkulært, lineære systemer fungerer også godt. Disse er de mest avanserte dysene som er tilgjengelige.

I tillegg til kapillærdyser og trykkompenserende dyser, finnes det også labyrintdyser. Nøyaktigheten til mengden vann som frigjøres av labyrintd­yser er noe mellom kapillærdyser og trykkompenserende dyser. Akkurat som trykkompenserende dyser, er laby­rintdyser også mindre utsatt for blokkeringer sammenliknet med kapillærdyser.

Blanding av Hydro-næringsstoffer

Halve arbeidet ligger i forberedelsene. Sikre at du har alt du trenger før du begynner å blande en tank med næringsstoffer. Sjekk at du har riktig gjødsel tilgjengelig, Vega eller Flores, Hard eller Soft og en A- og B-komponent.

  1. Fyll en ren næringstank med springvann, helst ved 20-22 °C. Du kan oppnå dette ved å fylle i varmt vann eller ved å plassere et varmeelement, for eksempel for et akvarium, i næringstanken.
  2. Deretter, avhengig av EK-verdien i vannet, tilsett CANNA Hydro A-næringsstoffer i vannet; rør grundig i løsningen.
  3. Mål opp samme mengde CANNA Hydro B-næringsstoffer og rør grundig igjen.
    1. Ved bruk av en EK-måler, sjekk om løsningen inneholder tilstrekkelige næringssalter. Hvis EK er for lavt, tilsett mer næringsstoffer. Hvis EK er for høyt, tilsett mer vann. Gjør dette forsiktig og nøyaktig.
    2. Den første gangen du gjør dette må du notere deg mengdene du bruker, like menger A og B oppløst i springvannet. Dette vil utgjøre et godt utgangspunkt til neste gang!
  4. Sjekk deretter pH-nivået ved å bruke en pH-måler, pH-nivået må være mellom 5,5 og 5,8. Ved behov kan du øke pH-nivået med CANNA pH+ eller CANNA pH+ PRO, og du kan senke pH-nivået med CANNA pH- Grow eller CANNA pH- Bloom. Disse tilleggene er konsentrerte, så prøv å oppnå riktig pH på første forsøk. Justering av pH-nivået opp eller ned flere ganger er katastrofalt for kvaliteten på vannet!
  5. Til slutt anbefaler vi også at du lar den nyblandede næringstanken hvile før du begynner å gi den til plantene. Denne pausen lar alle substansene løse seg opp jevnt og stabilt.

Ettersom planten blir større, kan den absorbere flere næ­ringsstoffer og dermed utvikle seg enda raskere. Det er en god idé å øke mengden næringsstoffer i vannet ettersom planten blir større. Hvor mye du kan gi den på hvert stadie av veksten er vist i vekstguiden under, husk at disse mengdene kun er retningslinjer. Ettersom du blir en mer erfa­ren dyrker, kan du begynne å eksperimentere for å maksimere avlingen.

Tagger :