CANNA Aqua Clay Pebbles

CANNA Aqua Clay Pebbles er bakte lecakuler som danner et perfekt substrat og bør brukes av erfarne dyrkere. Aqua Clay Pebbles er perfekte for dyrkere som ønsker å kontrollere bruken av næringsstoffer og fuktighetsnivået til plantene gjennom hele dyrkingsprosessen.

CANNA Aqua Clay Pebbles er laget av en spesiell type leire som har et lavt oppløselig saltinnhold. På grunn av dette er de spesielt egnet for bruk i lukkede hydroponiske dyrkingssystemer.

Fordeler med CANNA Aqua Clay Pebbles

  • CANNA Aqua Clay Pebbles har både høy porøsitet og høyt luftinnhold som stimulerer utviklingen av sterke røtter som godt suger opp substratet. Sterke røtter bety større avling.
  • Aqua Clay Pebbles er uorganiske, har en nøytral pH-verdi, er fri for sopp og råtner ikke.

CANNA Aqua Clay Pebbles gir deg grunnlag for optimal vekst og blomstring. De gir størst avling når de brukes i kombinasjon med CANNA Aqua Vega ogAqua Flores-næringsstoffer.

CANNA Aqua billes d’argile

Retningslinjer for bruk

CANNA Aqua Clay Pebbles er egnet til bruk i alle lukkede hydroponiske systemer.

Skyll først Aqua Clay Pebbles i vann for å fjerne alle løse partikler og sørg for at det ikke er noen blokkeringer i vanningssystemet.

Aqua Clay Pebbles kan også brukes for å forbedre dreneringen i plantejord. Legg et 4 cm dypt lag av Aqua Clay Pebbles i potten før du legger til kompost for å oppnå dette.

  • Plastposen kan resirkuleres
  • Innhold: 20 liter eller 45 liter