CANNA COGr Vega

CANNA COGr Vega er et komplett næringsstoff for vekstperioden til planter som bruker COGr Boards. COGr Vega sørger for sunne og sterke planter som produserer lange, frodig vekstskudd.

COGr Vega inneholder alle de nødvendige elementene for optimal vekst. COGr-næring inneholder også pH-stabilisatorer og humus- og fulvinsyrer. COGr-næringsstoffer i kombinasjon med COGr-vekstsubstrat er den perfekte kombinasjonen for den erfarne og krevende dyrkeren.

CANNA COGr Vega