I 1998 steg populariteten til kokos enormt, noe som førte til mangel på råmaterialer. Da de ledende plantejord- og substratprodusentene ikke lenger kunne ignorere produktet, begynte de å bruke råmateriale fra nye kilder uten å ta hensyn til kvalitetsaspekter. Dette førte til store avlingsskader, spesielt i Frankrike og Nederland.

Risikofylte kvalitetsforskjeller i COCO-substrat

For å hindre leveringsproblemer i tider med stor etterspørsel, reiste CANNA utenlands og foretok betydelige investeringer i lokal infrastruktur. Asfaltbunkere ble bygget for kontrollert lagring, mekanisering fant sted og kontrakter ble signert med utvalgte bønder.

Fordeler: kontrollert levering og en ideell størrelse (0,5 tommes), innhøsting uten kontakt med plantejord og kontrollert modning/kompostering. Alle disse tiltakene førte til et produkt uten insekter, frø, ugress og sykdommer, som var det første som ble tildelt RHP-standarden i Nederland.

Image
COCO Quality

Et CANNA RHP-kvalitetsmerke, over og forbi

RHP-organisasjonen (kvalitetsmerke for substrater) er et velkjent konsept innenfor plantejordsektoren i Nederland for kontroll av substrater og råmaterialer. Inspeksjonen er ikke begrenset til det ferdige produktet, men dekker produksjon og prosessering av råmaterialer hele veien til CANNA Coco Professional Plus 50-liters sekk. RHP-kvalitetsmerket har blitt inkludert i sertifiseringspakken til ECAS (European Certification body for the Agricultural Sector). ECAS overvåker hele CANNAs produksjon fra fabrikken i India til sluttbrukeren for å sikre at alle kravene til substratsertifisering av CANNA C­OCO oppfylles.

Image
COCO Quality

RHP-produkter oppfyller de høyeste kjemiske og fysiske kravene, og er fri for ugress og patogene organismer. RHP-standarden kan oppfylles på to måter; enten ved dampsterilisering av kokosmaterialene eller ved å kontrollere produksjonsprosessen fullstendig. En ulempe med et dampsterilisert produkt er dens manglende evne til å naturlig beskytte avlinger mot skadelig mugg, som Pythium. Damp konverterer også plantens brukbare nitratnitrogen til plantegiften Nitrittnitrogen. CANNA tok den harde veien og bestemte seg for å unngå dampsterilisering av kokos. Vår bufferprosess lar oss «forhåndsprogrammere» mediet til en viss alder. Dette sikrer at du får det samme konsistente materialet av høy kvalitet, gang etter gang.

Image
COCO Quality

Miljøvennlig og profesjonelt!

CANNA COCO er et 100 % naturlig vekst- og blomstringsmedium som har bevist sin verdi i løpet av mange år. CANNA, kokospioneren fra Nederland, har spilt en viktig rolle i kokosens status innen hagebruk. CANNA COCO er ikke bare et produkt av høy kvalitet, men også et ærlig og miljøvennlig produkt. I mange år ble råmaterialene ansett for å være avfallsmaterialer, og enorme, unytte «kokosfjell» oppsto i landskapene til land som Sri Lanka og India. Ved å utvikle en spesiell, biologisk kompostprosess ble dette «avfallet» transformert til et produkt av høy kvalitet. Denne innovasjonen var, og er fortsatt, en viktig bidragsyter til den lokale økonomien på Sri Lanka og i India. Dette og de unike vekstkjennetegnene sikrer at CANNA COCO er nåtidens og fremtidens medium!

Nederlands ledende matbutikk selger grønnsaker dyrket med COCO

Hartman BV er den største hagebutikken i Nederland med et totalt område på 21 hektar. Albert Heijn (morselskap - AHOLD) har vært deres eneste kunde i 20 år.

Willem Hartman dyrker alle agurkene, paprikaene og toma­tene samt mange av de eksotiske grønnsakene man finner i hyllene i butikken. Etter flere år med testing av ulike naturlige substrater, har Hartman gått over til kokossubstrat for bokstavelig talt hele selskapet. «Problemene som oppsto med tykke røtter på to hektar med agurk har forskyndet denne avgjørelsen», sier Hartman, «Agurkplantene våre dyrkes til og med i potter laget av kokos! Potten konsumeres sakte, mens røttene gror gjennom».

Bortsett fra et bedre visuelt utseende, er rotutviklingen enklere og overlegen i kokos sammenliknet med utvikling på steinull. «På grunn av sunnere rotutvikling oppnås bedre vekst og færre problemer oppstår. Dette fører til lengre hylletid samt bedre farge og smak», hevder Hartman.

Selskapet hans har maksimal kvalitet som mål. Dette er svært viktig fordi kunden kun vil ha høyeste kvalitet. Den glimrende rotleggingen i kokossubstrat kombinert med biologiske kontrolltiltak vil heve denne kvaliteten ytterligere ifølge Hartman. Bladene på paprikaplantene føles sterke og vender litt oppover. «Er ikke det hva alle hagebrukere vil ha?», spør han.

Tagger :