CANNA COGr Buffer Agent

CANNA COGr Buffer Agent er en spesialvæske som brukes til å bløtlegge og bufre les COGr-plater. CANNA utviklet dette middelet spesielt for forberedelsen av dette vekstmediet.
CANNA COGr Buffer Agent