BIOCANNAs produksjonsprosess

BIOCANNA-gjødsel fremstilles i overensstemmelse med en kompleks prosess. Et viktig ledd i denne prosessen er fermentering. Fermentering er nedbrytingen av komplekse stoffer ved hjelp av mikroorganismer. Blant annet blir fermentering brukt ved fremstilling av vin og øl.

Etter forskning over lang tid på spesielle mikroorganismer og vegetabilske råvarene har CANNA Research lykkes i å utvikle en 100 % kontrollert fermenteringsprosess. Dette gjør det mulig å oppnå et konsistent produkt med nøyaktig mineralsammensetning og organiske ingredienser. Stoffene i BIOCANNA-produkter er umiddelbart absorberbare og stimulerer plantens metabolisme og bestandighet. I tillegg forbedrer de jordkvaliteten og det biologiske mangfoldet.

Takket være den unike fermenteringsprosessen er BIOCANNA-produkter rike på bioaktive stoffer, som for eksempel fruktsyrer og oligosakkarider.

BIOCANNA gjør flytende biologiske gjødsel en realitet.