Sertifisering av BIOCANNA

Organic Materials Review Institute (OMRI) er en non profit-organisasjon som spesialiserer seg på gjennomgang av stoffer til bruk i økologisk produksjon, behandling og håndtering. OMRIs organisasjon har et bredt spekter av representanter fra forskjellige bransjesegmenter med medlemmer fordelt mellom sertifisører, bønder, leverandører, prosessorer, forbrukerorganisasjoner og dyrevelferds- og miljøorganisasjoner.

Gjennomgang av materialer gjennomføres som en åpen, tredjeparts gjennomgang av produkter beregnet for bruk i sertifisert økologisk produksjon, håndtering og behandling.

Stempelet OMRI-listed® sikrer egnetheten til et produkt for sertifisert økologisk produksjon, behandling og håndtering.