Hvorfor BIOCANNA?

BIOCANNA-gjødsel er 100 % økologisk og spesielt utviklet for dyrking i jord. Produkter som dyrkes med BIOCANNA-gjødsel kan kalles økologisk, forutsatt at de dyrkes økologisk og i samsvar med internasjonale retningslinjer. CANNA har full kontroll på produksjonsprosessen, fra råvarene til det endelige produktet, slik at du er garantert det beste resultatet.

BIOCANNA-næringsstoffer er plantebasert og inneholder ikke noe produktrester fra dyr. Den største fordelen med dette er at produktets sammensetning passer mye bedre til plantens behov. En ekstra fordel er at produktet ikke kan inneholde noen dyrepatogene organismer som influensavirus (for eksempel fugleinfluensa) som kan være skadelig for menneskers helse.

Kvaliteten overbeviser!

Historien om jordbruk

Jordbruk startet for 12 000 år siden, på slutten av siste istid. Det stadig varmere klimaet gjorde det mulig for mennesker å dyrke avlinger i jorda selv, og å bo på ett sted i en lengre periode. Dette gjorde det mulig å endelig gå videre fra den usikre livsstilen med jakt og sanking, som resulterer i de første sivilisasjonene (Syria, Mexico og Kina). Mennesker oppdaget at en plante vokste bedre når du blandet gjødsel i jorden, men de skjønte ikke hvorfor. På den tiden visste vi ikke noe om næringselementene.

Gjennom eksperimentell forskning viste Justus von Liebig i 1838 forholdet mellom næringselementene og planteveksten. Etter hvert førte dette til innføring av gjødsel – en sann revolusjon innen jordbruk. Bruken og virkemåten til NPK-elementene ble brukt med varierende suksess. Nitrogen (N) ble fremstilt av steinkulltjære. Fosfor (P) kunne fås fra bein. Kalium (K) ble funnet som råstoff i gruvene i Chile og India.

I dag vet alle at N, P og K er de grunnleggende elementene for å bruke gjødsel i jordbruk.

Hva er økologisk jordbruk?

Oppdagelsen av gjødsel bidro enormt til folks velstand. Dessverre er det også en ulempe til moderne jordbruk, for eksempel nedbrytning av jordkvalitet og miljø. Dette førte til misnøye som igjen førte til to nye jordbruktrender i forrige århundre: økologisk jordbruk og biodynamisk jordbruk.

Målet med økologisk jordbruk er å produsere på en bærekraftig måte og i harmoni med naturen. For å realisere og opprettholde dette, er økologisk jordbruk basert på tre grunnleggende prinsipper:

  1. Ingen bruk av kjemiske plantevernmidler
  2. Ingen bruk av kunstgjødsel
  3. Mål om et bredt biologisk mangfold

Ved å følge disse prinsippene oppnår man et naturlig vekstmiljø med en god struktur og en sunn mikroflora.

Disse prinsippene støttes i bruken av BIOCANNA-produkter. Dessverre er dette ofte ikke tilfelle med mange såkalte økologiske produkter. Disse produktene er ofte bare delvis økologisk, mens BIOCANNA-produkter er 100 % økologiske.

Økologisk dyrking

Gjødsel fra vegetabilsk eller animalsk opprinnelse kalles organisk gjødsel. En fordel med organisk gjødsel fremfor kunstgjødsel er at den tilfører organisk materiale til jorden, noe som fører til en forbedring av jordsmonnens struktur. Dette er bedre for miljøet fordi det er mindre utvasking av mineraler og vannabsorpsjonen forbedres. En sunn jord med absorberbare og bundne mineraler krever mye oppmerksomhet i økologisk landbruk, og er nært knyttet til de tre prinsipper som biologisk jordbruk er basert på.

Organisk gjødsel kan likevel inneholde animalske stoffer – noe som bevisste, økologiske dyrkere foretrekker å unngå. BIOCANNA-næringsstoffer er plantebasert og inneholder ikke noe produktrester fra dyr. Den største fordelen med dette er at produktets sammensetning passer mye bedre til plantens behov. En ekstra fordel er at produktet ikke kan inneholde noen dyrepatogene organismer som influensavirus (for eksempel fugleinfluensa) som kan være skadelig for menneskers helse.